Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Noslēgušies būvniecības darbi realizējot projektu „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Ceturtdiena, 06 augusts 2020 13:27

nap es akuAKU

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” turpina “ Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” projekta realizāciju.

Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā sastāda 174 054,30 EUR.

Saskaņā ar būvniecības darbu izpildes laika grafiku pārskata periodā no 2020. gada 23. marta līdz 10. jūnijam ir paveikts sekojošs:

 • Izbūvēts kanalizācijas kolektors Zingberga iela (ŪKT-3) D250 – 115 m, pieslēgumi D160 - 50 m,
 • Izbūvēts kanalizācijas spiedvads (ŪKT-20) D225 – 106m;
 • Atjaunots asfalta segums un zālājs;

Jauna kanalizācijas vada izbūve Zingberga ielā

Kopā izbūvētais kanalizācijas tīklu apjoms Aizputē:

 • Jaunu kanalizācijas pašteces vadu izbūve 2886 m garumā;
 • spiedvadu izbūve 348 m garumā, kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) 3gb;
 • kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija 89m x 2 =106 m garumā.

Sekojošās adresēs:

 • Līdumu un Zaķu ielā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizāciju, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošajā Kalvenes ielas KSS spiediena dzēšanas akā.
 • Pļavu ielā, Zingberga ielā un Jura Mātera ielā paredzēta pašteces kanalizācijas izbūve, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošā Jelgavas ielas kanalizācijas akā.
 • Pašteces kanalizācijas tīkls no Liepājas ielas 8 līdz Liepājas ielai 10 (ar pieslēgumu ēkai), KSS izbūve pie Liepājas iela 10 ar spiedvadu līdz esošai Liepājas ielas KSS spiediena dzēšanas kanalizācijas akai.
 • Zaķu iela; Līdumu iela; Mazā iela, Sakas iela, Zingberga iela, Pļavu iela, J.Mātera iela, Bērzu iela, Smilšu iela, Apriķu iela, Brīvzemnieku bulv., Padures iela, Liepājas - Skolas ielas, Tebras iela izbūvējamie kanalizācijas tīkli ar pieslēgumiem.
 • Atsevišķos kanalizācijas atzarus (Ceriņu ielā 4 gab., Jelgavas ielā 2 gab., Sakas ielā 3 gab., Liepājas ielā 2 gab., Padures ielā 1gab.,Kalvenes ielā 1 gab.) izbūvēti pie tuvākajām esošajām kanalizācijas dzelzsbetona akām.
 • Pēc tīklu izbūvēšanas esošo segumu (zālāju, asfaltbetona, bruģakmens) atjaunošana atbilstoši faktiskajai situācijai.

 

Projekta „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizācijas rezultātā 65 mājsaimniecībām ar 162 iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Projekta ietvaros pieslēgšanās jaunizbūvētiem tīkliem ir OBLIGĀTA un tas ir projekta sasniedzamais mērķis.

Projekta realizācijas periodā pie centrālā kanalizācijas tīkla pieslēgušās 40 sekojošas adreses:

Apriķu iela 2; Apriķu iela 3; Apriķu iela 4; Bērzu iela 16; Bērzu iela 18; Brīvzemnieku bulvāris 27; Ceriņu iela 4; Ceriņu iela 8; Ceriņu iela 9; Ceriņu iela 26A; Jura Mātera iela 31; Jura Mātera iela 38; Jura Mātera iela 40; Jura Mātera iela    76; Kalvenes iela 80; Liepājas iela 10; Liepājas iela 24; Liepājas ielā 24-1; Līdumu iela 2; Līdumu iela 4; Līdumu iela 6; Padures iela 7; Padures iela 8; Padures iela 10; Padures iela 16; Pļavu iela 4; Pļavu iela 6; Pļavu iela 14; Pļavu iela 16; Tebras iela 3; Sakas iela 14A; Sakas iela 35; Smilšu iela 8; Zaķu iela 1;Zaķu iela 3; Zaķu iela 7; Zaķu iela 9; Zingberga iela 10; Zingberga iela 12; Kalvenes iela 78.

Projekta realizācijas periodā pie centrālā kanalizācijas tīkla NAV pieslēgušās 25 sekojošas adreses:

Bērzu iela 20; Brīvzemnieka bulvāris 29; Jura Mātera iela 25; Jura Mātera iela 36; Jura Mātera iela 42; Līdumu iela 8; Mazā iela 1A; Padures iela 9; Padures iela 9A; Pļavu iela 3; Pļavu iela 8; Pļavu iela 10; Pļavu iela 12; Sakas iela 9; Sakas iela 12; Sakas iela 14; Sakas iela 18; Sakas iela 27; Sakas iela 31; Sakas iela 33; Fabrikas iela 16; Smilšu iela 10; Zaķu iela 5; Zingberga iela 14.

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” lūdz īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās adresēs un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, izmantot Aizputes novada domes pieņemtos saistošos noteikumus Nr.10 ‘’Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’.

Lai gan veicamo darbu laikā saskarāmies ar dažādām neērtībām, visi minētie darbi tika veikti, lai uzlabotu, Aizputes pilsētas iedzīvotāju saņemto pakalpojumu kvalitāti.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads