Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Iekārtotas telpas Aizputes vidusskolā bērniem no sešu gadu vecuma
Trešdiena, 29 jūlijs 2020 13:43

BD telpa

Lai risinātu pirmsskolas vecuma bērnu rindu Aizputes PII “Pasaciņa” un piemērotu telpas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm”, Aizputes vidusskolas 1.stāvā ir izbūvētas un labiekārtotas četras telpas bērniem no sešu gadu vecuma.
Izbūvētas divas mācību telpas, divas atpūtas telpas, labierīcības un gaitenis. Mācību telpas ir iekārtotas ar jauniem mācību galdiem, krēsliem un plauktiem, atpūtas telpām iegādātas septiņpadsmit trīsvietīgas izvelkamās gultas un gaitenī izvietoti piecdesmit divi bērnudārza ģērbtuvju skapīši.

“Sešgadnieki” mācības jaunajās telpās uzsāks 2020.gada 1.septembrī.

Būvdarbus veica: SIA “BD&C”
Būvdarbu kopējās izmaksas: EUR 63 475,72
Finansētājs: Aizputes novada dome

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads