NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā
Otrdiena, 09 jūnijs 2020 14:35

skoleni stradaa

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no 8.jūnija līdz 15.jūnijam pieņem darba devēju pieteikumus darba vietu izveidei skolēniem vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros. Darba vietas varēs sākt veidot no 6.jūlija, ievērojot drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai. Pasākumā tiek iesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Darba devējiem, kuri nodarbinās skolēnus, NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai un dotāciju darba vadītāja atalgojumam, apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 430 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Aicinām darba devējus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai pieteikties tajāNVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņi plāno izveidot darba vietas skolēniem. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnē.Pieteikuma veidlapu,pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstuundarba pienākumu aprakstu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA filiāles e-pastu, vai iesniegt klātienēNVA filiālē. Darba devēju pieteikumi tiks izvērtēti atbilstoši “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām . Līgumi par pasākuma īstenošanu ar darba devējiem tiks noslēgti ne vēlāk kā nedēļu pirms skolēna nodarbinātības.

Šovasar NVA skolēnu nodarbinātības pasākums tiks īstenots no 1.jūlija līdz 31.augustam. Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumā plānots uzsākt 10.jūnijā, kad reģistrācija sāksies Latgales reģiona skolēniem, no 11. jūnija reģistrēties varēs Vidzemes reģiona, no 12. jūnija – Rīgas reģiona un no 13.jūnija Kurzemes un Zemgales reģiona skolēni. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Skolēnu reģistrācija dalībai pasākumā ilgs līdz 17. augustam.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē.

Izskatot Aizputes novada domes, Reģ. Nr.90000031743 (turpmāk – Pretendents) 2020.gada 20.marta iesniegto pieteikumu aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" (turpmāk – Pasākums) īstenošanai,  Liepājas filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.75 11., 15., 16., 17. un Nolikuma 24.2. apakšpunktu, pieņēma lēmumu: Atbalstīt Pretendenta 45  (četrdesmit pieci) darba vietu izveidošanu Pasākuma ietvaros.
 
Darba vietu sadalījums ir sekojošs:
  Jūlijs Augusts
Aizputes pilsēta 11 10
Aizputes pagasts 3 2
Lažas pagasts   1
Cīravas pagasts 3 3
Kalvenes pagasts 3 3
Kazdangas pagasts 3 3
 
! Lūgums pieteikties pasākumam elektroniski reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā - https://jauniesi.nva.gov.lv/! Pasākumam var pieteikties izglītojamie vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.! Reģistrēties dalībai pasākumā katrs izglītojamais var tikai vienu reizi.! Izglītojamajam ir iespējams reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad sasniegts 15 gadu vecums.

! Reģistrēšanās negarantē izglītojamā iesaisti pasākumā.
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads