Atsākti būvniecības darbi realizējot projektu „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Trešdiena, 06 maijs 2020 08:20

nap es akuAKU

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” 2020. gadā turpinās Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/023 “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizāciju. Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā sastāda 174 054,30 EUR.

Saskaņā ar darbu izpildes laika grafiku š.g. 23.martā tika atsākti būvniecības darbi.

Vispirms tika pabeigti kanalizācijas izbūves darbi Pļavu ielā. No Pļavu ielas turpinājās darbi, lai izbūvētu kanalizācijas trasi ar atzariem Zingberga ielā. Ielai ir atjaunoti bordakmeņi un zaļā zona. Maija mēnesī plānojam atjaunot asfalta segumu.

Raiņa bulvāra mazdārziņos pie Tebras upes rekonstruējām kanalizācijas spiedvadu un demontējām veco kanalizācijas noslēgarmatūru.

 Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija Raiņa bulvārī Kanalizācijas trases būvniecība Zingberga ielā

Izbūvējamais tīklu apjoms atbilstoši būvprojektam:

  • jaunu kanalizācijas pašteces vadu izbūve 2883m garumā, spiedvadu izbūve 437m garumā, kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) 3gb.
  • kanalizācijas. Spiedvadu rekonstrukcija 89m x 2 =178m garumā.

Sekojošās adresēs:

  • Līdumu un Zaķu ielā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizāciju, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošajā Kalvenes ielas KSS spiediena dzēšanas akā.
  • Pļavu ielā, Zingberga ielā un Jura Mātera ielā paredzēta pašteces kanalizācijas izbūve, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošā Jelgavas ielas kanalizācijas akā.
  • Pašteces kanalizācijas tīkls no Liepājas ielas 8 līdz Liepājas ielai 10 (ar pieslēgumu ēkai), KSS izbūve pie Liepājas iela 10 ar spiedvadu līdz esošai Liepājas ielas KSS spiediena dzēšanas kanalizācijas akai.
  • Zaķu iela; Līdumu iela; Mazā iela, Sakas iela, Zingberga iela, Pļavu iela, J.Mātera iela, Bērzu iela, Smilšu iela, Apriķu iela, Brīvzemnieku bulv., Padures iela, Liepājas - Skolas ielas, Tebras iela izbūvējamie kanalizācijas tīkli ar pieslēgumiem.
  • Atsevišķos kanalizācijas atzarus (Ceriņu ielā 4 gab., Jelgavas ielā 2 gab., Sakas ielā 3 gab., Liepājas ielā 2 gab., Padures ielā 1gab.,Kalvenes ielā 1 gab.) izbūvēti pie tuvākajām esošajām kanalizācijas dzelzsbetona akām.
  • Pēc tīklu izbūvēšanas esošo segumu (zālāju, asfaltbetona, bruģakmens) atjaunošana atbilstoši faktiskajai situācijai.

Visi minētie darbi, lai gan to veikšana reizēm Aizputniekiem sagādā dažas neērtības, pēc to pabeigšanas noteikti uzlabos saņemto pakalpojumu kvalitāti.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads