No 14.aprīļa brīvpusdienas saņems Aizputes novada bērni no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, bērni invalīdi un bērni no ģimenēm, kuras izteikušas vēlmi saņemt brīvpusdienas
Ceturtdiena, 09 aprīlis 2020 10:40

box of food

 Otrdien, 7.aprīlī, Aizputes novada domes deputāti pieņēma lēmumu par nodrošinājumu ar brīvpusdienām valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Lēmums Nr.168 stājas spēkā 14.aprīlī un paredz nodrošināt ar brīvpusdienām Aizputes novada izglītojamos, kuri ir deklarēti Aizputes novadā un faktiski dzīvo Aizputes novadā, un kuri apmeklē pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādes, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 14.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam:

  1. pirmsskolas grupu 1,5 – 4 gadu vecuma bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm un bērnus invalīdus;
  2. pirmsskolas 5 – 6 gadīgo grupu bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, bērnus invalīdus un pārējām ģimenēm, kuras izteikušas vēlmi saņemt brīvpusdienas;
  3. skolu 1.-9.klašu skolēnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, bērnus invalīdus un pārējām ģimenēm, kuras izteikušas vēlmi saņemt brīvpusdienas;
  4. Aizputes vidusskolas 10.-12.klašu skolēnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm un bērnus invalīdus.
  5. Aizputes novada izglītības iestāžu vadītājiem organizēt brīvpusdienu piegādi izglītojamajiem mājās. Brīvpusdienu piegāde iespējama gan silta ēdiena, gan pārtikas pakas veidā. Kādā veidā piegādāt brīvpusdienas (siltās pusdienas vai pārtikas paka), lemj iestādes vadītājs.
  6. Pārtikas pakas vērtība vienā nedēļā 7.10 euro (5 x 1.42 euro). Pārtikas pakas netiks piegādātas ārpus Aizputes novada.

2020. gada 31. martā Ministru kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu. Ministru kabinets noteica, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), kā arī pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Par izglītojamo nodrošinājumu ar brīvpusdienām atbildīgi ir izglītības iestāžu vadītāji. Nepieciešamo informāciju par ģimenes statusu (trūcīga, maznodrošināta, daudzbērnu) izglītības iestāžu direktori iegūst no Aizputes novada Sociālā dienesta.

Brīvpusdienu piegāde sākas šī gada 14.aprīlī. Siltas pusdienas tiks piegādātas Cīravas un Kalvenes pagastu bērniem, bet pakas reizi nedēļā - Kazdangas, Aizputes un Lažas pagasta, kā arī Aizputes pilsētas bērniem. Par ēdiena saņemšanas datumiem un laikiem vecākiem un bērniem paziņos konkrētās skolas pārstāvji.

Lēmuma dokuments

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads