Pārceļ nekustamā īpašuma samaksas termiņus
Piektdiena, 27 marts 2020 11:15

maja

Ņemot vērā 2020.gada 12.martā izsludināto ārkārtas stāvokli un likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kas nosaka tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus, Aizputes novada dome 25.marta sēdē nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus pirmajam un otrajam ceturksnim uz 2020.gada 15.augustu, vienlaicīgi ar trešā ceturkšņa termiņu. Tas nozīmē, ka līdz 2020.gada 15.augustam jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par pirmo, otro un trešo ceturksni. Līdz 15.augustam papildus netiks aprēķinātas nokavējuma naudas par 2020.gada aprēķinu. Dome aicina pārceltos termiņus izmantot tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ samazinās ieņēmumi un pastāv risks maksājuma paziņojumā norādītajos termiņos kavēt maksājumus. Pārējos iedzīvotājus un uzņēmumus aicinām savlaicīgi veikt maksājumus par pirmo un otro ceturksni, bet ne vēlāk kā līdz 15.augustam.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads