Aicina Lielās talkas dienā iestādīt koku
Pirmdiena, 09 septembris 2019 10:09

talkas bilde

Arī šogad, 21. septembrī notiks Vispasaules talkas diena (World CleanUp day) un Lielās Talkas organizatori aicina visus stādīt kokus mūsu nākotnei, tādā veidā turpinot iesakņot jaunu tradīciju Latvijā - katram savu Laimes koku!
Ikviens ir aicināts 21.septembrī iedēstīt savu koka sēkliņu vai iestādīt koku īpaši izveidotā kartē mājas lapas www.talkas.lv karšu sadaļā: un dalīties ar savu veikumu, lietojot tēmturus #LielāTalka, #stādāmnākotni, #laimeskoks

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienība ikvienu Latvijas iedzīvotāju š.g. 21. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day”(WCD) jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Mums ir jādomā par nākamajām paaudzēm, lai tās var droši dzīvot uz skaistas un veselīgas planētas. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. Š.g. augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils LevitsTieši dēļ valsts mēroga talkām un lielā sabiedrības atbalsta šai idejai Baltijas valstīs, aizsākās arī Igaunijas NVO koordinēta starptautiska kustība “Let`s Do It World!”,kas 2018. gada 15. septembrī rīkoja pirmo Pasaules talku, kurā piedalījās 18 miljoni 158 pasaules valstu iedzīvotāju. Tas ir milzīgas panākums un Baltijas valstu pienesums visas pasaulesnākotnei. Pēc pirmās “Pasaules talkas”, Tallinā notika tai veltīta konference, kurā Latvijai tika pasniegta izcilības balva kā labākajai valstij, kur talkās gadu no gada iesaistās procentuāli visvairāk iedzīvotāju. Tas ir ievērojamsstarptautisks novērtējums tam darbam, ko iepriekšējos desmit gados,paveikuši visi Latvijas talcinieki.Šogad Pasaules talka tiek rīkota otro reizi un mēs, Lielās talkas organizatori, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība, aicinām ikvienu iesaistīties talkas aktivitātes. Ja visa pasaule 21.septembrī vāks atkritums, sakops savu valsti, tad Latvijaun tās iedzīvotāji, to paveica jau pavasara talkā,tāpēc rudenī Pasaules talkaipievienosies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”–lai katra tāsietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.Ikviens tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt kolektīvus pasākumusvai piedaloties individuāli,iesaistīties pasākumā, arī mumspastāstot par savām aktivitātēm, rakstot uz: talkas@talkas.lv Akcijas “Laimes koki”mērķis ir:•Veidot bērnos un jauniešosatbildības sajūtu par dabas saglabāšanu –veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;•Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;•Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.Kādēļ koku stādīšananevis atkritumu vākšana?Latvijā kopš 2008. gada katru gadu pavasarī notiek Lielā talka, kuras ietvaros no atkritumiem tiek attīrītas piesārņotās un piegružotās vietas visā valsts teritorijā. 2019. gada aprīļa Lielajā talkā piedalījās vairāk kā 145000 iedzīvotāju. Jau pēdējos gados arvien biežāk atkritumu vākšanas vietā noris vides labiekārtošanas darbi, jo vidē nonākušo atkritumu daudzums Latvijā ir būtiski samazinājies. Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma WCD izvēlēta arī tādēļ, ka kokiem ir būtiska loma planētas klimata līdzsvara uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā.Kā piedalīties?Dalība “Laimes koku” akcijā ietver šādus soļus:1)Podiņā jāiesēj iepriekš sagatavota koka sēkla vai savā apkaimē jāiestāda koka stāds, domās vai vārdos izsakot vēlējumu sev, Latvijai vai pasaulei;2)Sēšanas / stādīšanas process jānofilmē vai jānofotografē un jāpublicē savos sociālo tīklu kontos, izmantojot tēmturus: #Lielatalka #WorldCleanupDay #Laimeskoki;3)Interaktīvajā kartē, kas atrodama vietnē talkas.lv, jāatzīmē vieta, kur iestādīts vai iesēts jaunais kociņš.Par Pasaules talku.Pasaules talka pirmo reizi norisinājās 2018. gadā, pulcējot 18 miljonus cilvēku 157 pasaules valstīs. Akcijas idejas pamatā ir triju Baltijas valstu talkošanas tradīcija, ko pasaules līmenī izvērsa Igaunijas organizācija “Let’s do it world”. Šogad Pasaules talkas organizēšanu uzņēmusies Kosova. (vairāk informācijas par akciju: worldcleanupday.org )Par Lielo talku.Lielā talka ir lielākā nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai organizē ikgadējās talkas, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanaivides aizsardzības jautājumos.
 
 
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads