UZMANĪBU! AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR ĀFRIKAS CŪKU MĒRA IZPLATĪBU UN KARANTĪNAS TERITORIJU AIZPUTES NOVADĀ
Trešdiena, 10 jūlijs 2019 11:46

3 10 km zonu karte

Lielāka izmēra karte šeit

Latvijā reģistrēts šogad pirmais Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums mājas cūkām. Slimība konstatēta cūku novietnē Durbes novada Vecpils pagastā, Zaļodzēs. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saimniecībā ir veicis Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, tostarp tika iznīcinātas 49 cūkas.

Saskaņā ar 06.07.2019. Rīkojumu Nr.109, noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību. Karantīnas AIZSARDZĪBAS zona ir Durbes novada Vecpils pagastā un Aizputes novada Aizputes pagastā, 3 km rādiusā ap Āfrikas cūku mēra skarto novietni. Savukārt, karantīnas UZRAUDZĪBAS zona ir Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes un Dunalkas pagasts, Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Kazdangas, Kalvenes, Lažas pagasti un Aizputes pilsēta – 10 km rādiusā ap skarto novietni. Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis. Īpaša uzmanība būs pievērsta cūku, kā arī cūkgaļas produktu pārvadāšanai.

Karantīnas laikā AIZSARDZĪBAS zonā aizliegts veikt cūku (t.sk. nebrīvē audzēto savvaļas cūku) kustību un pārvietot tās pa valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem vismaz 40 dienas pēc šī rīkojuma. Nekavējoties veikt transportlīdzekļu, ekipējuma dezinfekciju pēc katra pārvadājuma. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem aizliegts pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz citu novietnes teritoriju vai ārpus tās bez PVD inspektora atļaujas. Aizliegts izvest savvaļas vai mājas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības zonā, izņemot, ja mājas gaļa ir iegūta atbilstoši MK noteikumiem un ir ievērotas konkrētās MK noteikumu prasības, kā arī laist apritē svaigu savvaļas vai mājas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības zonā, izņemot ar konkrētajiem MK noteikumiem.

Karantīnas laikā UZRAUDZĪBAS zonā aizliegts veikt cūku (t.sk. nebrīvē audzēto savvaļas cūku) kustību un pārvietot tās pa valsts un privātiem ceļiem vismaz 30 dienas pēc šī rīkojuma. Nekavējoties veikt transportlīdzekļu, ekipējuma dezinfekciju pēc katra pārvadājuma. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem aizliegts 7 dienu laikā pēc šī rīkojuma pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz novietni (t.sk. kautuvi) vai no tās, bez PVD inspektora atļaujas. Aizliegts izvest savvaļas vai mājas cūku gaļu, kas iegūta uzraudzības zonā, izņemot, ja mājas gaļa ir iegūta atbilstoši MK noteikumiem un ir ievērotas konkrētās MK noteikumu prasības, kā arī laist apritē svaigu savvaļas vai mājas cūku gaļu, kas iegūta uzraudzības zonā, izņemot ar konkrētajiem MK noteikumiem.

PVD aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas.

PVD aicina cūku turētājus būt atbildīgiem un atkārtoti atgādina – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi:

  • jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
  • nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
  • cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus, zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus u.c.;
  • ūdeni dzīvnieku dzirdināšanai neņemt no atklātām ūdenstilpnēm;
  • kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes.
  • pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi.  Tāpat rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi.
  • ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts! 

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/aktuala-informacija-afrikas-cuku-meris-latvija?id=7800#jump

UZMANĪBU:

Par atļaujām pārvadāt savvaļās vai mājas cūkas, kā arī par visiem interesējošiem jautājumiem gan lauksaimniekiem, gan medniekiem, lūdzu zvanīt PVD Dienvidkurzemes pārvaldei 63401900, 63401902 vai pārvaldes inspektorei Aivitai Vītoliņai personīgi: 26567865.

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads