Pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus
Otrdiena, 09 jūlijs 2019 10:08

Aizputes pašvaldība pārdod

Pašvaldība PĀRDOD nekustamos īpašumus:

"Rītiņi" - 4, Padure, Lažas pag., Aizputes nov., kad.nr.6472 900 0056; atkārtotas izsoles sākuma cena -  EUR 4000 (četri tūkstoši euro);

"Tebrenieki", Lažas pag., Aizputes nov., kad.nr. 6472 004 0173; atkārtotas izsoles sākuma cena  - EUR 60 000 (sešdesmit tūkstoši euro);

Atmodas iela 12A, Aizpute, Aizputes nov., kad.nr.6405 010 0028; atkārtotas izsoles sākuma cena  - EUR 8800 (astoņi tūkstoši astoņi simti);

Atmodas ielas 31-4, Aizpute, Aizputes nov., kad.nr. 6405 900 0849; atkārtotas izsoles sākuma cena - interesēties Aizputes novada domē.

Par izsoles rīkošanu tiks lemts Aizputes novada domes sēdē pēc atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads