Turpinās darbi, realizējot projektu “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē”
Ceturtdiena, 13 jūnijs 2019 09:56

logo es un aku

aku1

 

 

Publicēts: 2019.gada 13.jūnijā

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” kā finansējuma saņēmējs, parakstot Kohēzijas fonda finansējuma līgumu, apliecināja, ka projekta Nr.4.3.1.0/17/A/082 “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” īstenošana notiks saskaņā ar Eiropas Savienības fondu darbību regulējošiem Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem un šī līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

Projekta kopējie izdevumi ir 336737,12 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 278295,14 EUR. Atbalsta summa 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111318,06 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111318,06 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 166977,08 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā 58441,98 EUR.

Līgums “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” (ID Nr. AKU/2018/5) ar SIA “Grobiņas SPMK” noslēgts 2018.gada 31.maijā.

11.06.2018. aktualizēta 14.07.2017. no Aizputes būvvaldes saņemtā būvatļauja.

Pārskata periodā no šī gada marta līdz jūnijam veiktas sekojošas aktivitātes:

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma - 15.04.2019. tiek atsākti projekta realizācija. Būvniecības darbus uzsāk Avotu ielā pie veselības centra. Izbūve turpinās pie daudzīvokļa ēkas Upes ielā 2 un Upes ielas šķērsojums , kā arī pie dzīvojamās ēkas Avota ielā 4.

Līdz 13.06.2019. Avotu ielā un Upes ielās izbūvētas rūpnieciski izolētās plastmasas caurules ar Ø 50/125 ~ 270,91metru garumā un rūpnieciski izolētās tērauda caurules ar Ø76/160 ~ 368,90 metru garumā.

Izbūvētajiem cauruļvadiem ~ 639,81 metru garumā tiek veikta hidrauliskā pārbaude. Pie Avotu ielas 8,8a,10 notiek seguma sakārtošanas darbi.

Kopā no projekta sākuma iebūvētais cauruļu garums ~1527,65 m.  

Visi minētie darbi, lai gan to veikšana reizēm iedzīvotājiem sagādā nelielas neērtības, pēc to pabeigšanas noteikti uzlabos saņemto siltuma pakalpojumu kvalitāti.

Projekta aktivitātes ir siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve.

  • Lai veicinātu energoefektivitāti centralizētajā siltumapgādē projekta ietvaros ir paredzēta siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve, kā rezultātā tiks nodrošināta uzlabota siltumapgāde ēkām: Avotu iela 2. 4. 8. 8a. 10 un Upes iela 2. 4, Aizputē, Aizputes novadā.
  • Būvniecības laikā Kalvenes ielu paredzēts šķērsot ar beztranšejas metodi, ar virzītās urbšanas metodi, siltumtīklus ievietojot metāla apvalkcaurulēs Ø273x6.3, L=20m.
  • Siltumtīkli projektēti no rūpnieciski izolētiem 2.sērijas cauruļvadiem ar signalizācijas sistēmu vai analogām sistēmām. Kopējais siltumtīklu garums no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm ar diametru Ø114/225 – 42 m, Ø88/180 – 330m, Ø76/160 –192m, Ø60/140 – 30m, Ø48/125 – 84m, Ø42/125 – 6m un no PEX caurulēm ar diametru Ø50/125 -141m.

Kopējais siltumtrases garums 825 metri.

  • Montāžas veids – bezkanāla cauruļvadu montāža.
  • Realizējot projektu, plānots veikt trašu optimizāciju, samazinot esošo cauruļu diametrus, tā ietaupot siltumenerģiju.
  • Paredzēta vecās katlu mājas nojaukšana Ziedu ielā 3b.
  • Būvprojektā jāparedz esošo segumu (zālāju, asfaltbetona, bruģakmens) atjaunošana atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī būvprojektā jānosaka segumu atjaunošanas risinājumi.

Dokumenta oriģināls apskatāms šeit:

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads