Labie stāsti iet tautās!
Piektdiena, 07 jūnijs 2019 13:02

No 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notika 4.Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā. Zaļeniekos vienkopus pulcējās viedokļu līderi, inovatori, pētnieki, pašvaldību pārstāvji un politikas veidotāji, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veido jaunos - modernos, dinamiskos, invovatīvos un konkurētspējīgos laukus.

6.jūnijā mūsu, Aizputes novadu, pārstāvēja arī Iveta Kļevcova ar lekciju “Tūrisma piedāvājuma veidošana Aizputes novadā” ar Diānas Reines atbalstu tūrisma jomā, kā arī Sarmīte Braša ar stāstījumu “Dabas takas un vides izziņa Cīravā”.

http://www.laukuforums.lv/

Lepojamies ar savu novadu, jo mums ir par ko stāstīt!

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads