Projekts “Apriķu muižas dzīvojamās ēkas torņa pārseguma izolācijas remonts”
Trešdiena, 19 decembris 2018 12:49

 Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas 2018.gadam ietvaros atbalstīja Aizputes novada domes iesniegto projektu “Apriķu muižas dzīvojamās ēkas torņa pārseguma izolācijas remonts”, piešķirot finansējumu 6 258,92 EUR apmērā. Kopā remonta izmaksas sastādīja 10 298,19 EUR. Aizputes novada domes finansējums ēkas torņa remonta darbiem bija 4039,27 EUR.

Pirms remonta būvinženieris A.Sisenis apsekoja torņa pārseguma virsējās izolācijas un pamatnes stāvokli un izstrādāja rekomendācijas nepieciešamajiem remonta darbiem. Ēkas torņa pārseguma virsējās izolācijas vizuālā apsekošana uzrādīja tās pilnīgu sabrukumu: pamatnes materiāls sadrupis, saplaisājis, sadalījies plānās kārtiņās. Griestiem un sienu augšējai daļai telpā zem bojātā pārseguma bija lieli mitruma bojājumi. Remonta darbus veica SIA “ Montāžas serviss”, demontējot vecās flīzes, skārda detaļas, kā arī demontējot un montējot margas, nesošo pārsegumu un veicot kāpņu telpas remontu.

Apriķu muižas kungu māja, kas atrodas Aizputes novadā, ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr. 6424. Muižas apbūves baroka ansamblis veidojies pie Alokstes upes 18. gadsimta pirmajā ceturksnī, kad ap pagalmu uzcelta kungu māja, klēts un pārvaldnieka māja. Tika ierīkots arī neliels ainavu parks. 19. gadsimta otrajā pusē pie ēkas austrumu fasādes piebūvēts astoņstūru trīsstāvīgs tornītis neogotikas formās un klētij uzbūvēts gotizēts zelminis, kā arī lielākā daļa pārējo ēku – kūts, brūzis, dzirnavas. Apriķu muiža piederēja fon Osten – Sakenu dzimtai, bet no 1790. - 1852. gada -fon Korfu dzimtas īpašumā.

Ēka vēlāk pielāgota izglītības iestādes vajadzībām; tajā šobrīd darbojas Apriķu muzejs (1987.), kura galvenais uzdevums ir kultūrvides vērtību izpēte, saglabāšana un popularizēšana. Restaurācijas un glābšanas programmas īstenošanas rezultātā ir saglabāts nozīmīgs kultūras piemineklis un novērsti draudi neatgriezeniski zaudēt arhitektūras vērtības Apriķu muižas kompleksā.

Attīstības nodaļas projektu vadītāja Biruta Konrāde

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads