Izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Tebrenieki"
Trešdiena, 07 novembris 2018 08:04

Izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Tebrenieki", Lažas pag., Aizputes nov., kadastra Nr.64720040173, kas sastāv no dzīvojamās mājas, trim palīgēkām un zemes gabala 6,47 ha platībā.

Ēkā darbojusies Lažas pagasta pārvalde, pirms tam - mežniecība.

Izsoles sākumcena EUR 80 000, 00 (astoņdesmit tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 100, 00 (viens simts euro 00 euro centi).

Izsole notiks 2018.gada 20.novembrī plkst. 9:00 Aizputes novada domes telpās Atmodas ielā 22, Aizputē.

Pieteikšanās līdz 2018.gada 19.novembra plkst. 16:00, iemaksājot izsoles nodrošinājumu (8 000 EUR) un iesniedzot pieteikumu.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads