Jaunieši aicināti pieteikties projektam „PROTI un DARI!”
Pirmdiena, 29 oktobris 2018 09:11

NAP ES2017

Aizputes novada dome š.g. 20.septembrī noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par sadarbību projekta „PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) īstenošanā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Projekta mērķis ir attīstīt šo jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Aizputes novada dome kā sadarbības partneris būs atbildīga par mērķa grupas iesaisti projektā, jauniešu profilēšanu (novērtēšanu) un individuālo programmu izstrādi, mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu.

Mērķa grupas jaunietim paredzēts šāds atbalsts:

 1. Veikt jauniešu profilēšanu, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāt viņa individuālā pasākumu programmu;
 3. Noslēgt vienošanos ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanu projekta ietvaros;
 4. Īstenot jaunieša individuālo pasākumu programmu līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
 • regulārs individuāls mentora atbalsts, kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
 • formālās un ikdienas mācīšanās;
 • speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
 • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
 • brīvprātīgā darba aktivitātes;
 • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
 • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
 • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, piesakies projektam, zvanot vai rakstot Aizputes novada domes projekta „Proti un Dari!” komandai:

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Iveta Kļevcova, mob.tel. 29983141, Biruta Konrāde, mob.tel. 26546632,
Liene Cinovska, mob.tel. 25915668, Daiga Petrauska, mob.tel. 26124610
Ance Tīmane, mob.tel.26670756

Īstenošanas termiņš: 2018. gada septembris – 2020.gada decembris

Papildu informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā www.jaunatne.gov.lv.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads