2018. gada 6.oktobris 13. Saeimas vēlēšanas
Ceturtdiena, 06 septembris 2018 13:02

Aizputes novada vēlēšanu komisija 10. augusta sēdē apstiprināja vēlēšanu iecirkņu komisijas. Informācija par iecirkņu priekšsēdētājām un sekretārēm

Vēlēšanu iecirkņa Nr., nosaukums Adrese Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdetāja Vēlēšanu iecirkņa sekretāre
572. Aizputes vidusskola Ziedu iela 7, Aizpute Antra Grasmane Inese Drulle
573. Aizputes kultūras nams Atmodas iela 16, Aizpute Ineta Rūja Jolanta Vasile
579. Aizputes pagasta saieta nams Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag. Gaida Zvirbule Dzidra Šterna
582. Cīravas pagasta pārvalde “Gaismas”, Cīravas pagasts Sanita Muceniece Solvita Moiseičuka
590. Kalvenes pagasta pārvalde Skolas iela 21, Kalvene Iveta Šķubure Daiga Freimane
591. Kazdangas pagasta pārvalde Ķiršu gatve 1, Kazdanga Egija Tamsone Dzintra Derkevica
592. Aizputes mūzikas skola Jāņa iela 12, Aizpute Nora Patmalniece Silvija Sāmeite

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu.

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018. gada 24. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība. 

Vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo.

Vēršu vēlētāju uzmanību, sakarā ar to, ka mūsu novadā vairs nav 7500 balsttiesīgo balsi nodot glabāšanā mūsu novada vēlēšanu iecirkņos nebūs iespējams.

Ja šāda nepieciešamība radusies, ar tuvāko vēlēšanu iecirkņa adresi var iepazīties: www.cvk.lv;vēlēšanu iecirkņi; balss nodošanas glabāšanā iecirkņu saraksts

Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00 , ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:

  • Pirmdien, 1.oktobrī: no plkst.17.00 - 20.00
  • Otrdien, 2.oktobrī: no plkst. 8.00 - 11.00
  • Trešdien, 3.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00
  • Ceturtdien, 4.oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00
  • Piektdien, 5.oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00

Šajā laikā balsošana nenotiek, izņemot balss nodošanas glabāšanā vēlēšanu iecirkņus 3., 4. un 5.oktobrī. Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Aicinu būt aktīviem, veidojot kopīgi valsts nākotni, ko ikviens varam darīt balsojot.

Aizputes novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Inga Zērande

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads