Turpinās darbi, realizējot projektu „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Pirmdiena, 06 augusts 2018 15:35

nap es aku

 SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir uzsācis Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/023 “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizāciju. Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā sastāda 174 054,30 EUR.

Šī gada 19.aprīlī SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” un būvuzņēmējs AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”. 23.maijā no Aizputes novada būvvaldes ir saņemta akceptēta būvatļauja būvdarbu uzsākšanai.

13.jūlijā A/S “UPB” veica Avotu ielas kanalizācijas posma skalošanu un CTTV.

Jūlijā tika pabeigta kanalizācijas tīkla ar atzariem izbūve Ceriņu, Smilšu, Brīvzemnieku, Bērzu un Mazajā ielā. Būvniecības laikā tika slēgta Mazā iela ceļa posmā no Ceriņu ielas līdz Jura Mātera ielai.

27.jūlijā uzsākta Sakas ielas tīklu izbūve.

Visi minētie darbi, lai gan to veikšana reizēm Aizputniekiem sagādās dažas neērtības, pēc to pabeigšanas noteikti uzlabos saņemto pakalpojumu kvalitāti. Jaunie kanalizācijas kolektori minēto ielu posmos ļaus īpašniekiem veikt kanalizācijas tīklu pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem katram namam atsevišķi. Tādējādi būs iespējas likvidēt izsmeļamās bedres, tiks pārtraukta gruntsūdeņu piesārņošana, likvidētas smakas un vide, kurā dzīvojat, kļūs daudz patīkamāka.

Kopumā projekta realizācijas laikā paredzēts izbūvēt:

  • Līdumu un Zaķu ielā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizāciju, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošajā Kalvenes ielas KSS spiediena dzēšanas akā.
  • Pļavu ielā, Zingberga ielā un Jura Mātera ielā paredzēta pašteces kanalizācijas izbūve, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošā Jelgavas ielas kanalizācijas akā.
  • Pašteces kanalizācijas tīkls no Liepājas ielas 8 līdz Liepājas ielai 10 (ar pieslēgumu ēkai), KSS izbūve pie Liepājas iela 10 ar spiedvadu līdz esošai Liepājas ielas KSS spiediena dzēšanas kanalizācijas akai.
  • Zaķu iela; Līdumu iela; Mazā iela, Sakas iela, Zingberga iela, Pļavu iela, J.Mātera iela, Bērzu iela, Smilšu iela, Apriķu iela, Brīvzemnieku bulv., Padures iela, Liepājas - Skolas ielas, Tebras iela projektējamie kanalizācijas tīklu pieslēgumi jāparedz pie tuvākajām iespējamajām esošajām kanalizācijas dzelzsbetona akām.
  • Atsevišķos kanalizācijas atzarus (Ceriņu ielā 4 gab., Jelgavas ielā 2 gab., Sakas ielā 3 gab., Liepājas ielā 2 gab., Padures ielā 1 gab., Kalvenes ielā 1 gab.) jāparedz pie tuvākajām iespējamajām esošajām kanalizācijas dzelzsbetona akām. Darbu apjomos jāparedz aku līmeņošana, dzelzsbetona vāku nomaiņa, teknes izbetonēšana. Atzaru izbūvē iespēju robežās pielietot urbšanas metodi.
  • Būvprojektā jāparedz esošo segumu (zālāju, asfaltbetona, bruģakmens) atjaunošana atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī būvprojektā jānosaka segumu atjaunošanas risinājumi.

Izbūvējamais tīklu apjoms atbilstoši būvprojektam:

  • jaunu kanalizācijas tīklu un infrastruktūras izbūve, t.sk. pašteces izbūve ~2883m garumā, t.sk. spiedvadu izbūve ~ 437m garumā, kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) 3gb.
  • kanalizācijas tīklu rekonstrukcija t.sk. spiedvadi tekošais metrs 89 x 2 =178m garumā.
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads