Dabas izzināšanas aktivitātes Kazdangā
Trešdiena, 25 jūlijs 2018 11:57

  Foto: Ritvars RekmanisBiedrības “KODOLS” projekts “Daba, vide, vēsture - saglabājama un popularizējama Latvijas bagātība!” 2018.gada Aizputes novada NVO projektu konkursā ieguva domes līdzfinansējumu.

Projekta aktivitāšu ietvaros kā neiztrūkstoša vērtība bija dabas izzināšana, dodot iespēju jauniešiem iepazīt dabu, prast saskatīt un saudzēt ne tikai to, kas ir liels un lielāks par pašu, bet pamanīt arī to, kas ir mazs un sīks. Vai tas būtu kukainītis, kuru iespējams apskatīt tikai pietupjoties vai paņemot plaukstā, taurenītis, kuru iespējams aplūkot to mierīgi vērojot un aizturot elpu, sēne vai augs, kuru ieraudzīt un iepazīt – nevis samīt vai tikai noplūkt sava prieka pēc.

Kā pamata stūrakmens šajās nodarbībās bija ornitologs Ritvars Rekmanis, ar kuru sadarbojamies jau krietnu laiku, bet vienu dienu ar jauniešiem darbojās kukaiņpētnieks Uģis Piterāns no Rīgas. Nodarbības bija ļoti daudzveidīgas – lekcijās varēja uzzināt daudz interesantu lietu par kukaiņiem, dabu, augiem, praktiskajās nodarbībās – ķert un iepazīt kukaiņus, fotografēt taureņus, pārgājienā – iepazīt Kazdangas apkārtni un Dzirnezeru.

Kā atzīst abi nodarbību vadītāji Ritvars un Uģis – “No retajām sugām atradām lapkoku praulgrauzi un lielo skrejvaboli. Abas ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Jauna suga Latvijai netika atrasta, jo paraugi tika pārbaudīti, un tā izrādījās jau pie mums konstatēta. Kazdangas parkā tika atrastas un noteiktas 7 no 20 Latvijas abinieku un rāpuļu sugām. Tika atrasti un izmērīti ap 15 jauni dižkoki Kazdangas apkārtnē.”

Tā kā nodarbības ilga no plkst. 10:00 līdz pat 16:45, tad par jauniešu labsajūtu rūpējās arī SIA “JUNA-1” pavāres. Paldies viņām par to!

Paldies visiem jauniešiem, kuri bija ļoti disciplinēti, draudzīgi un jauki, vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus un četru dienu garumā veda uz nodarbībām Kazdangā, jo bija bērni gan no Aizputes, gan – Turlavas. Paldies nodarbību vadītājiem Ritvaram un Uģim par darbošanās prieku un atsaucību un, kā anketās atzina paši jaunieši – bija visforšākie vadītāji, ļoti saprotami visu izstāstīja, prata ieintriģēt un pastāstīt kaut ko jaunu, bija saprotoši un izpalīdzīgi.

Novēlu, lai nodarbībās un lekcijās iegūtās zināšanas noder turpmāk, iepazīstot mūsu dabu, rosina saudzēt to un ieintriģē uz turpmāku zināšanu iegūšanu!

Lai visiem skaista turpmākā vasara un uz tikšanos Kazdangā nākamajā vasarā!

Biedrības “KODOLS” vārdā - Ilze Holštroma

 Foto: Ritvars Rekmanis  Foto: Ritvars Rekmanis  Foto: Ritvars Rekmanis  Foto: Ritvars Rekmanis

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads