Par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā
Piektdiena, 29 jūnijs 2018 15:16

Aizputes novada dome ir saņēmusi vairākus zemnieku saimniecību iesniegumus ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā.

Informējam, ka 20.06.2018. Aizputes novada domes sēdē par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Aizputes novadā, tika nolemts:

  1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Aizputes novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus.
  2. Lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai.
  3. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus, kas radušies lauksaimniecības teritorijām ilgstoša sausuma rezultātā.
  4. Uzdot Aizputes novada domes sekretārei nosūtīt elektroniski šo lēmumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai.

Aizputes novada dome, augstāk minēto lēmumu 21.06.2018. nosūtīja Valsts kancelejai un Zemkopības ministrijai.

Valsts kanceleja, savā 25.06.2018. vēstulē, informēja domi, ka lieta tālāk tiek novirzīta Zemkopības ministrijai, izskatīšanai Krīzes vadības padomes sēdē.

Par turpmāko situāciju, sekosim līdzi masu mēdiju ziņu avotos.

                                           Aizputes novada domes priekšsēdētājs
Juris Grasmanis

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads