Arī šogad NVA organizēs Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu
Trešdiena, 09 maijs 2018 09:58

Informējam, arī šogad NVA organizēs Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu. Pretendēt dalībai pasākumā varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.

Skolēni dalībai Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā varēs elektroniski reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā no 2018.gada 07. maija.

Reģistrācijanotiks tāpat kā pagājušajā gadā – pa reģioniem, kuros skolēns vēlas strādāt. Skolēnu reģistrācijas forma būs pieejama www.nva.gov.lv tajos datumos, kad uzsāksies reģistrācija:

  • No 7. maija plkst. 16.00 – Latgales reģions
  • No 8. maija plkst. 16.00 – Zemgales reģions
  • No 9. maija plkst. 16.00 – Kurzemes reģions
  • No 10. maija plkst. 16.00 – Vidzemes reģions
  • No 11. maija plkst. 16.00 – Rīgas reģions

Reģistrācija katram reģionam pirmajā dienā sāksies plkst.16.00 un pēc tam būs pieejama visu diennakti.

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Lai noskaidrotu, kurā reģionā un filiālē skolēnam ir jāreģistrējas, viņam tabulā ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu jāatrod novads vai filiāle, kuras teritorijā viņš vēlas strādāt.

Kurzemes reģions Kuldīgas filiāle Alsungas novads
Kuldīgas novads
Skrundas novads
Liepājas filiāle Aizputes novads
Durbes novads
Grobiņas novads
Nīcas novads
Pāvilostas novads
Priekules novads
Rucavas novads
Vaiņodes novads
Liepājas pilsēta
Saldus filiāle Brocēnu novads
Saldus novads
Talsu filiāle Dundagas novads
Rojas novads
Mērsraga novads
Talsu novads
Ventspils filiāle Ventspils novads
Ventspils pilsēta

Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv
Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/
Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

Ja rodas papildus jautājumi par Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, tad zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas.

13. Kuldīgas Brigita Romanovska 29338350 Sandra Krinkele
14. Liepājas Līga Rāva
Sandra Nīmane
63489802
63489800
Sandra Krinkele

09.05.2018.

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads