„Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Ceturtdiena, 18 janvāris 2018 11:12

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” izsludina iepirkuma procedūru „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” (ID Nr. AKU/2018/1)

Finansējuma saņēmējs: SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Vienotais reģistrācijas numurs 42103001430, Kalvenes iela 2, Aizputes, LV-3456, mob.tālr. 29183233, fakss 63448182.

Investīciju projekta nosaukums: Nr.5.3.1.0/17/I/023 „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”.

Iepirkuma procedūra:SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūvei saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu un papildus informāciju var saņemt: mājas lapā http://www.aizputesnovads.lv/iepirkumivai arī izdrukātā veidā ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Kalvenes ielā 2, Aizputē (administrācijas telpās, darba dienās no 08.00 – 12.00 un no 12.30 – 16.30, trešdienās līdz 17.00 un piektdienās līdz 16.00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 19.februāris līdz plkst.10:00.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads