Informācija Aizputes novada iedzīvotājiem un SIA "Aizputes nami" klientiem
Otrdiena, 09 janvāris 2018 12:43

2017.gada 28.decembrī Aizputes novada dome pieņēma lēmumu "Par īres maksas noteikšanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos dzīvokļos" Nr.606, kas sevī ietver:

1. Apstiprināt Aizputes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pašvaldības dzīvojamo telpu (dzīvokļu) klasifikāciju:

1.1 "labiekārtots dzīvoklis" - dzīvojamā telpa, kas nodrošināta ar šādiem pamatpakalpojumiem: centralizēta ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, centrālā apkure vai gāzes/elektrības apkure;

1.2 "daļēji labiekārtots dzīvoklis" - dzīvojamā telpa, kurā nodrošināta centralizēta ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, krāsns apkure;

1.3 "dzīvoklis bez ērtībām" - dzīvojamā telpa ar/vai bez ūdens piegādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, krāsns apkure.

2. Noteikt Aizputes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļu, ko dzīvojamās telpas īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu Aizputes novada teritorijā:

2.1. labiekārtots dzīvoklis - 0.12 EUR/m2 mēnesī;

2.2. daļēji labiekārtots dzīvoklis - 0.09 EUR/m2 mēnesī;

2.3. dzīvoklis bez ērtībām - 0.06 EUR/m2 mēnesī.

3. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 13.panta otrajā daļā noteiktais rakstveida brīdinājuma termiņš - seši mēneši, tas ir 2018. gada 1.augusts.

4. No jauna noslēgtajiem īres līgumiem šajā lēmumā noteikto īres maksu piemēro sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads