Par satiksmes ierobežojumiem Aizputē

Ir uzsākti Ceriņu ielas pārbūves darbi Aizputē. Ceriņu iela satiksmei ir slēgta. Lūdzu sekot ceļa zīmēm.

Satiksmes organizācijas shēma Nr.4

Mēs lepojamies!
Piektdiena, 17 novembris 2017 11:05

2017.gada 18.novembrī Aizputes kultūras namā plkst.14.00 godināsim novadniekus:
„Aizputes novada Goda novadnieks”
Aivars Šilis  –  par mūža ieguldījumu Aizputes pagasta un Aizputes novada attīstībā.
 „Aizputes novada domes Goda raksts”

Paulam Jonasam – par augstiem sasniegumiem sportā, veidojot pozitīvu novada tēlu Latvijā un pasaulē;
Biedrībai “Rheintahl reicht Lettland die Hand" – par aktīvu iniciatīvu, atbalstu un ieguldījumu Aizputes novada attīstībā;
Anitai Jurēvičai - par aktīvu iniciatīvu, atbalstu un ieguldījumu Aizputes novada labā;
Armandam Ausmanim – par ieguldījumu Aizputes pilsētas vides objektu izveidē un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanu;
Artai Kangizerei -    par ieguldījumu un sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību;
Velgai Ļaudamai - par ilgstošu ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību
Dacei Deķei – par ilggadēju ieguldījumu Aizputes novada attīstībā;
Anitai Peludei – par aktīvu un nesavtīgu darbu un mecenātismu Aizputes novada iedzīvotāju labā.
„Aizputes novada domes Atzinības raksts”
Maijai Pētersonei – par ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību;
Biedrībai “Danga” - par aktīvu sabiedrisko darbību Aizputes novada iedzīvotāju labā;
Valdai Krauzei - par ieguldījumu kultūras jomā, aktīvu un radošu sabiedrisko darbību;
Lienei Cinovskai - par ieguldījumu vides izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību.

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads