Mēs lepojamies!
Piektdiena, 17 novembris 2017 11:05

2017.gada 18.novembrī Aizputes kultūras namā plkst.14.00 godināsim novadniekus:
„Aizputes novada Goda novadnieks”
Aivars Šilis  –  par mūža ieguldījumu Aizputes pagasta un Aizputes novada attīstībā.
 „Aizputes novada domes Goda raksts”

Paulam Jonasam – par augstiem sasniegumiem sportā, veidojot pozitīvu novada tēlu Latvijā un pasaulē;
Biedrībai “Rheintahl reicht Lettland die Hand" – par aktīvu iniciatīvu, atbalstu un ieguldījumu Aizputes novada attīstībā;
Anitai Jurēvičai - par aktīvu iniciatīvu, atbalstu un ieguldījumu Aizputes novada labā;
Armandam Ausmanim – par ieguldījumu Aizputes pilsētas vides objektu izveidē un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanu;
Artai Kangizerei -    par ieguldījumu un sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību;
Velgai Ļaudamai - par ilgstošu ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību
Dacei Deķei – par ilggadēju ieguldījumu Aizputes novada attīstībā;
Anitai Peludei – par aktīvu un nesavtīgu darbu un mecenātismu Aizputes novada iedzīvotāju labā.
„Aizputes novada domes Atzinības raksts”
Maijai Pētersonei – par ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību;
Biedrībai “Danga” - par aktīvu sabiedrisko darbību Aizputes novada iedzīvotāju labā;
Valdai Krauzei - par ieguldījumu kultūras jomā, aktīvu un radošu sabiedrisko darbību;
Lienei Cinovskai - par ieguldījumu vides izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads