Biedrības “KODOLS” darbība un aktualitātes
Otrdiena, 27 jūnijs 2017 15:32

 Biedrība “KODOLS” Kazdangā šogad, 2017.gada aprīlī, atzīmēja savu 10 gadu darbības jubileju. Šo 10 gadu laikā īstenoti vairāk kā 10 dažādi projekti un pasākumi: gan Lauku atbalsta dienesta, gan SOROSA fonda un Starptautiskā projektu konkursa “Eiropas iedzīvotāji kopienu attīstībai” projekti. Biedrība realizējusi vairākus Aizputes novada domes atbalstītus projektus, arī biedrības “Kultūrvēsturiskais mantojums” projektus. Esam gan paši bijuši pieredzes apmaiņas braucienos, gan sadarbībā ar Liepājas rajona partnerību dalījušies savā darbības pieredzē, uzņemot viesus no dažādām Latvijas biedrībām - Ozolnieku novada, Jelgavas novada, Balvu, Limbažu, Saldus un Brocēnu novada biedrībām.

Sadarbībā ar Kazdangas pagasta pārvaldi, biedrību “Ūdensaina” un Loretu Urtāni, tika ierīkots informatīvs stends pie Dzirnezera. Esam atbalstījuši dažādus pasākumus – gan Eiropas kultūras mantojuma dienas 2017 pasākumus, gan Maizes cepšanas svētkus Torķos un Pensionēto skolotāju Skolotāju dienas pasākumu Kazdangas muzejā u.c.

Sadarbībā ar Kazdangas pagasta jaunsargiem (no Kazdangas, Cīravas un Laidiem) tika attīrīta Alokstes upe posmā no Kannenieku tilta līdz Valatas pilskalnam, lai to varētu izmantot aktīvai laivošanai.

Sākot no 2012.gada esam iesaistījuši 16 brīvprātīgos jauniešus NVA Jauniešu garantijas pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. Jaunieši uzlaboja savas prasmes un iemaņas, strādājot Kazdangas muzejā, kultūras un tūrisma centrā, Saieta namā, kā arī vides labiekārtošanas darbos. Programmas mērķis ir atbalstīt jauniešu iesaisti nodarbinātības pasākumos.

2016.gada vasarā biedrība organizēja pasākumu “Dabas skola Kazdangā”, kuras ietvaros novada bērniem un viesiem notika daudzpusīgas aktivitātes Kazdangas parkā. Aktivitātes vadīja un plānoja ornitologs Ritvars Rekmanis. Dabas skolu organizējām sadarbībā ar Kazdangas pagasta pārvaldi un Māteru Jura Kazdangas pamatskolu.

Arī šobrīd tiek īstenots biedrības projekts “Dabas skola Kazdangā”, kuru finansiāli atbalsta Aizputes novada dome. Projekta mērķis rosināt jauniešus iepazīt un izzināt dabu un kultūrvidi, veidot atbildīgu attieksmi dabas vidē, veicināt drošu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, izzinot dabas vērtības draugu lokā. Jau notikušas nodarbības maija un jūnija mēnesī, bet biedrība “KODOLS” aicina novada iedzīvotājus, kazdandzniekus un citus interesentus aktīvi piedalīties arī jūlija un augusta mēneša aktivitātēs, kuras organizē biedrība.

Projekta “Dabas skola Kazdangā” aktivitātes vasaras mēnešos:

  • 10. un 11.jūlijā un – 28. un 29.augustā notiks nodarbības ar ornitologu Ritvaru Rekmani;
  • 12.augustā sen nebijis pasākums Kazdangā - Makšķerēšanas sacensības, ar mērķi - popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Kazdangas pagastā; Noteikt labāko individuālo makšķernieku un Lielākās zivs īpašnieku 2017. gada Kazdangas Dzirnezera makšķerēšanas sacensībās.

Šajā dienā visi pasākumi būs pie Dzirnezera. Makšķerēšanas sacensības vadīs Liepājas bērnu un jaunatnes centra makšķerēšanas skolas skolotāja Gunta Riekstiņa un ihtiologs, zivkopis, Kazdangas sovhoztehnikuma absolvents Jānis Burdajs. Gunta Riekstiņa pastāsta, ka “Skola pastāv jau 7.gadus. Jaunie makšķernieki vienu reizi nedēļā apgūst teoriju un vismaz divas reizes mēnesī praktiskās nodarbības pie ūdens tilpnēm. Nodarbības notiek gan ziemā gan vasarā. Bērnībā kopā ar vectēvu paticis sēņot un ogot, ķert vēžus un makšķerēt. Tas ļoti paticis - vienmēr svaigā gaisā.” Savukārt, Jānis Burdajs pastāsta, ka bērnībā, dzīvojot Vidzemes pusē, kopā ar tēvu bieži devies makšķerēt. Tā kā patikusi makšķerēšana, iestājies Kazdangas sovhoztehnikumā, lai vairāk uzzinātu par zivīm - to slimībām, ūdens augiem u.t.t. Tehnikunu pabeidzis 1982.gadā. Pēc tam 13.5 gadus nogājis jūrā uz zvejas kuģiem. Tagad pensionārs un savas zināšanas nodod jaunajai paaudzei.” Kā atzīst gan Gunta, gan Jānis – “Abi esam kaislīgi makšķernieki un iespēju robežās piedalāmies makšķerēšanas sacensībās.”

  • Makšķerēšanas sacensību noslēgumā no nomakšķerētajām zivīm kopējam mielastam tiks vārīta zivju zupa;
  • Kamēr vārīsies zivju zupa, notiks sarunas par makšķerēšanu: makšķerēšanas vietas izvēle, zivju izmēri, loms, kā izmainījusies makšķerēšana 50 gadu laikā, kā arī - Jautājumi. Atbildes. Diskusijas…
  • mazākajiem tiks piedāvātas atrakcijas.

Vairāk informācijas par projekta pasākumiem un pieteikšanās pie Ilzes Kazdangas muzejā pa tālruni 28616717. Makšķerniekiem sacensībām pieteikties līdz 2017.gada 7.augusta plkst.17:00. Ar makšķerēšanas nolikumu varēs iepazīties pēc 15.jūlija informācijas stendos, novada mājas lapā, Kazdangas muzejā.

Informāciju sagatavoja biedrības “KODOLS” valdes locekle Ilze Holštroma un Biruta Konrāde

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads