Paziņojumi

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Posessor” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Ziemciems” Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.64680030075, privatizācijas noteikumi. Nosacītā cena - EUR 800 000.

Pirmpirkuma tiesības atzītas nomniekam.

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt objektu noteikta divās kārtās:

  1. pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no noteikumu saņemšanas dienas,
  2. ja nomnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

Informācija: www.possessor.gov.lv, sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi vai pa tālr.67021419.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads