Izsoļu rezultāti

 

Isoles datums
Izsoles objekts
Izsoles
noteikumi
Rezultāts
Publicēšnas
datums
14.09.2018 Zemes gabala daļas aptuveni 0,28 ha platībā “Lankas Pļava” Aizputes pagastā, Aizputes novadā, ar kadastra apzīmējumu 6442 005 0201, apbūves tiesības. Noteikumi SIA "Veikals veiksme". Piedāvātās apbūves tiesības maksa – 65,00 EUR gadā. 20.09.2018
         
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads