Izsoles

Dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 15, Kalvenē, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, 37.70 m2 platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām 377/1508 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgbūves un zemes gabala, atklātā izsole.

Izsole notiks 2020. gada 13. martā plkst. 9:00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456.

Izsoles noteikumi

* * *

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-        Nr.2 “Liepas”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 840.00, nodrošinājums EUR 84.00, izsole 06.02.2020. plkst.13-00;

-        Nr.6 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 240.00, nodrošinājums EUR 24.00, izsole 06.02.2020. plkst.14.00.

Pieteikšanās līdz 23.01.2020. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads