Izsoles

Aizputes novada pašvaldība mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.49 Raiņa bulvārī 5, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0866

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 54,6 m2 un 18/1000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena: 7150 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 19.maijā plkst.9:00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 18.maija plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Raiņa bulvāris 5-49, izsole”.

Izsoles noteikumi

 ***

 

Aizputes novada pašvaldība mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.6 Raiņa bulvārī 13, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0870

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 58,7 m2 un 20/100 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena: 7400 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 19.maijā plkst.9:30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 18.maija plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Raiņa bulvāris 13-6, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada pašvaldība mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.27 Saules ielā 5, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0872

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 45,8 m2 un 12/1000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena: 6000 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 19.maijā plkst.10:00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 18.maija plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Saules iela 5-27, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām nekustamā īpašuma “Kazdangas lauksaimniecības tehnikums”, Kazdangas pag., Aizputes nov., kadastra Nr.6468 001 0034, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6468 002 0098

Izsole notiks 2020. gada 17.aprīlī plkst.9.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no zemes vienības 9,5 ha platībā. Nomas līgumā paredzētais lietošanas mērķis – dīķsaimniecība. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 368 EUR; solis 10 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 16.aprīlim plkst.15.00, iesniedzot brīvas formas pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads