Apriķu pamatskola

Apriķu pamatskola
Adrese: „
Apriķu pamatskola”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, LV 3455
Tālr. 63453280
E – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Direktore: Velga Ļaudama

Apriku_pamatskola

Apriķu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Apriķi kultūrvēsturiska vieta, kur tā skaistā, kokgriezumiem rotātā, baznīca. Vieta, kur bērni lasīt, rakstīt un rēķināt prasmē mācīti jau kopš 1741.gada. Skola laika gaitā atradusies dažādās Apriķu senajās ēkās, bet kopš 1922.gada skola izvietojusies bijušajā barona Nolkena muižā parka vidū. Ēka celta 1745.gadā. Laika gaitā tā bijusi 6 – klausīga Neredzīgā Indriķa pamatskola, tad 7 – gadīgā skola, nedaudz vēlāk 8 – gadīgā skola, bet pašlaik Apriķu pamatskola. Apriķos dzīvojis un savas dziesmas radījis Neredzīgais dziesminieks Indriķis, pirmais latvietis, kam izdota dzejoļu grāmata „Tā Neredzīgā Indriķa dziesmas” (1806.g.).Pašlaik vēsturisko notikumu liecības glabājas novada muzejā, ēkas bēniņu stāvā, kur atrodas plašs Rūķu muzejs. Tās palīdz skolēnos veidot piederības sajūtu dzimtajai vietai. Apriķu pamatskola ir valsts kultūras piemineklis.

2016./2017.mācību gads

 • Mācās 34 no 1.- 9.klasei
 • Strādā 14 skolotāji
 • Pēc mācību stundām izglītojamie darbojas pagarinātās dienas grupā
 • Skolēniem tiek nodrošināta bezmaksas nokļūšana līdz skolai un mājās ar pagasta autobusiem
 • Pie skolas ar Rotari kluba atbalstu ierīkots bērnu rotaļu laukums.

Skola realizē šādas izglītības programmas:

 1. vispārējo pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 21011111);
 2. pirmsskolas izglītības programmu (kods: 00011111);
 3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611)

Interešu izglītības pulciņi Apriķu pamatskolā:

 1. Vizuālās mākslas pulciņš;
 2. Šūšanas pulciņš;
 3. Sporta spēļu pulciņš.

Izglītojamie piedalās Apriķu tautas nama piedāvātajās aktivitātēs – dzied, dejo, vingro. „ Rūķu muzeja” darbinieki katru gadu organizē muzejnodarbības sākumskolas izglītojamajiem. Pedagogi organizē mācību stundas muzejā.

Skolas tradīcijas:

Zinību diena, Dzejas dienas Neredzīgā Indriķa piemiņas vietā, Skolotāju dienas pasākums, Novada muzeja dzimšanas diena, Lāčplēša diena, Valsts svētki – 18.novembrī, Ziemassvētki, Atceres brīži 25.martā un 14.jūnijā pie Piemiņas akmens, Mātes dienas pasākums, Absolventu salidojumi ik pēc 5 gadiem, kopīgas ekskursijas divas reizes mācību gada laikā – rudenī un pavasarī,   u.c.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads