Izglītības aktualitātes
Ziemassvētku ieskaņas koncerts

 
Metodiskā diena Aizputes novadā

 Aizputes novada pedagogiem trīs reizes mācību gada laikā tiek organizētas Metodiskās dienas. 28.oktobrī notika kārtējā Metodiskā diena, kuras laikā ar visiem pedagogiem runāja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece par Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un ieviešanu.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2015./2016. mācību gadā uzsāk kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi, ko Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros paredzēts aprobēt 80 izglītības iestādes.

Lasīt tālāk...
 
Metodiskā diena 2015.gada 28.oktobrī Aizputes vidusskolā

Vieta:  Aizputes vidusskola
Laiks: 28.10.2015.pl.10.00 – 13.00

Pl.10.00
“ Kompetenču pieeja izglītības saturā” – Ineta Upeniece, VISC, Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja.

Lasīt tālāk...
 
Apbalvojumi Skolotāju dienā

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par augstiem sasniegumiem pedagoģiskajā darbā:

Vikai Vasiļevskai - Aizputes vidusskolas skolotājai,
Ausmai Kirhnerei – Aizputes vsk. direktores vietniecei izglītības jomā,
Vijai Līcei – Aizputes vsk. interešu izglītības skolotājai.

Lasīt tālāk...
 
Pasaulē nav cienījamākas profesijas par skolotāja arodu

 2.oktobrī Aizputes novada izglītības iestāžu darbinieki tikai aicinātu Kazdangas Kultūras centrā atzīmēt Skolotāju dienu. Pasākumā tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti un Aizputes novada domes Pateicības. Svētku uzrunas teica Aizputes novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis, Izglītības komitejas priekšsēdētājs Linards Tiļugs un izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka. Noslēgumā klātesošos priecēja Ulda Marhileviča un Antras Stafeckas sniegtais koncerts.

Lasīt tālāk...
 
Izglītības aktualitātes

Kā jau ierasts augusta beigās visu skolu pedagogi tiekas kopīgā Metodiskā dienā, lai analizētu pagājušā mācību gada rezultātus un pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes.

26.augustā pedagogus uzrunāja Liepājas Universitātes profesore Alīda Samusēviča, runājot par aktualitātēm pedagoģijā, par starpdisciplināro sadarbību un kompetenču pieeju mācību saturā. Aizputes vidusskolas direktore Gunta Vīdnere iepazīstināja ar savu gūto pieredzi, apmeklējot tālākizglītības kursus un izstrādājot maģistra darbu par inovācijām izglītībā un prasībām 21.gadsimta skolai. Izpilddirektore izglītības joma Elita Malovka analizēja sasniegto un paveikto izglītībā Aizputes novadā pēdējos piecos gados, uzsverot daudzveidīgu atbalsta sistēmas izveidi gan skolēniem, gan pedagogiem.

Lasīt tālāk...
 
Apsveikums 1.septembrī

Vēl augusta pēdējās dienas,
Vēl zvaigznes un āboli krīt.

Vasaru uz saviem kāšiem aiznes gājputni, un mums laiks atvērt plaši, plaši skolas durvis, lai joprojām rosinātu apgūt jaunas zinības, realizēt jaunas idejas un veikt jaunus eksperimentus, lai dāvātu savu smaidu, labestību un zināšanas, lai mācītu un iemācītos ko jaunu kopā ar bērniem.

Radošu un aktīvu jauno mācību gadu!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes un Durbes novadu pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2015.gada 26.augustā plkst. 9.00 – 14.30 Aizputes vidusskolā
Aizputes un Durbes novadu pedagogu mācību gada ievadsanāksme

Darba kārtība

Interešu izglītības pulciņu izstāde

1.daļa

Plkst. 9.00 – 9.45 Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās:
Sākumskolas skolotāju MA – atb. A.Grundmane
Pirmsskolas skolotāju MA – atb. I.Laumane
Latviešu valodas un literatūras skolotāju  MA – atb. V.Valdmane
Matemātikas, informātikas skolotāju  MA – atb.G.Elbere.
Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta
Dabaszinību skolotāju MA – atb. E.Balode
Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere
Vēstures,sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb.I.Alsiņa
Svešvalodu skolotāju MA – atb.N.Andriekus
Mūzikas skolotāju MA – atb. M.Pētersone

Lasīt tālāk...
 
Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

 Turpinās uzņemšana SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, kurā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti iespējams apgūt kādu no 18 profesionālās izglītības programmām, piemēram, informācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, ēdināšanas pakalpojumi un citas.

Lasīt tālāk...
 
Uzņemšana Aizputes novada Neklātienes vidsskolā

 


10 lapa no 19
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads