Izglītības aktualitātes
Projekts 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Ar 2017.gada 1.martu Aizputes novadā tiek realizēts projekts, un projekta ietvaros darbu ir uzsākuši divi pedagogi karjeras konsultanti.

Vineta Bardanovska - Aizputes vsk., Aizputes pagasta pamatskolā, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā
Monta Balode – Aizputes vsk., Dzērves pamatskolā, Kalvenes pamatskolā

 
Starpdisciplināras mācības aktuālo kompetenču veicināšanai

 15.martā Aizputes novadā notika Aizputes un Durbes novadu pedagogu Metodiskā diena. Dienas pirmajā daļā pedagogi strādāja mācību priekšmetu Metodiskajās apvienībās.

Pēc darba Metodiskajā apvienībās visi pedagogi piedalījās RTU profesoros Karines Oganisjanas lekcijā „Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veidošanai”. Nodarbības laikā tika runāts par – starpdisciplinārās mācības ir mūsdienu pedagoģiskā aktualitāte Latvijā, jo tieši šāda pieeja tuvina mācību procesu reālās dzīves situācijām, paaugstina mācību praktisko jēgu un atraktivitāti, veicina skolēnu motivāciju mācīties un sekmē 21.gadsimta aktuālo kompetenču attīstību kopā ar kritisko, analītisko, kreatīvo un loģisko domāšanu. Tika analizēti jautājumi: Kas ir starpdisciplinārās mācības? Kas jāzina skolotājiem, strādājot starpdisciplināri? Kādas ir starpdisciplināro mācību priekšrocības un izaicinājumi? Kā saskatīt starpdisciplināro mācību idejas reālās dzīves situācijās?

Lasīt tālāk...
 
Skolēnus aicina pieteikties RTU sacensībām «Prāta spēles»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina 8.-12. klašu jauniešus no visām Latvijas skolām pieteikties RTU «Prāta spēlēm», kurās noskaidros labākos dalībniekus šahā, bridžā un dambretē. Sacensībās būs iespēja iegūt stipendijas studijām RTU, kopējais balvu fonds ir virs 3500 EUR. RTU «Prāta spēles» notiek jau astoto reizi, un tās sestdien, 1. aprīlī, no plkst. 10 līdz 19 norisināsies RTU centrālajā ēkā, Kaļķu ielā 1.

Lasīt tālāk...
 
Mana pasaule + Tava pasaule =Brīnums

 10. februārī Ideju mājā notika Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma „Mana pasaule + Tava pasaule = Brīnums” atvēršanas svētki. Izdevums ir Latviešu valodas pedagogu MA (vadītāja Vita Valdmane) un Mākslas un mājturības pedagogu MA (vadītāja Agrita Fausta) kopdarbs un šādā formātā nāk klajā jau otro reizi. Krājuma veidošanā ar saviem zīmējumiem, dzejoļiem, tēlojumiem šogad piedalījušies 53 mūsu novada skolēni, viņus konsultējuši 19 skolotāji. Īpaši būtiski ir tas, ka šī izdevuma lasītājiem tiek dota iespēja kļūt par tā līdzautoriem, papildinot literāros tekstus vai pabeidzot vizuālos darbus.

Lasīt tālāk...
 
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2016./2017.m.g.

Matemātika 5.-8.kl. (17.02.2017.)

Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 5.kl. - 2.vieta, skolotāja Marita Rudzīte
Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 5.kl. – 3.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Artūrs Strazds – Kalvenes pamatskolas 6.kl. – 1.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše
Rainers Ziobrovskis – Kalvenes pamatskolas 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše
Uvis Zommers – Aizputes vsk. 7.kl. – 2.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Ainis Kuzņecocs – Aizputes pag. pamatskolas 8.kl. – 1.vieta, skolotāja Sarmīte Berga

Lasīt tālāk...
 
Topošo pirmklasnieku vecākiem

Lai prognozētu izglītības iestāžu piepildījumu un plānotu finansējuma sadali, lūdzam, marta mēnesī reģistrēt skolās topošos 1.klases skolēnus.

2017.gada 1.septembrī Aizputes novadā mācības būtu jāuzsāk 79 pirmklasniekiem. Vecāki var brīvi izvēlēties izglītības iestādi, tikai tajā ir jābūt licencētai atbilstošai izglītības programmai. Aizputes novadā visās vispārējās izglītības iestādēs ir licencētas divas programmas - vispārēja pamatizglītības programma un speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Lūgums arī reģistrēt piecus un sešus gadus vecus bērnus obligātajai sagatavošanai skolai. Bērni, kuri jau apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi atkārtoti nav jāreģistrē.

Reģistrācija mācībām notiek no 1. līdz 31.martam izvēlētās izglītības iestādes darba laikā, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes Mūzikas skolas audzēknim Ēvaldam Mikam Kārkliņam pirmā vieta Latvijas mūzikas skolu konkursā

 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā jau divdesmit otro reizi notika Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Pedagoga Andra Ērgļa audzēknis Ēvalds Miks Kārkliņs 16 dalībnieku konkurencē šogad ieguva godalgoto I vietu. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja starptautiska žūrija.

Konkursa noslēgums un Laureātu koncerts ”Bravo-Bravissimo” notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 4.martā,kurā kā I vietas ieguvējs muzicēs Miks Kārkliņs, atskaņojot R.Paula skaņdarbu”Intermeco”

Valsts konkursa” Vokālā mūzika” –Kora klase 2.kārtā PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vsk. piedalījās trīs pedagoģes Sandras Strazdiņas audzēknes. Ruslana Knaute ieguva godalgoto III vietu, Samanta un Sabīne Gleizupas –Atzinības .

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas Universitāti

 2017.gada 6.februārī Liepājas Universitātes rektore uz sarunu bija aicinājusi to novadu pašvaldību vadītājus un izglītības speciālistus, kuri bija gatavi noslēgt sadarbības līgumu ar LiepU. Līguma ietvaros notiek sadarbība starp LiepU un Aizputes novadu:

  • par savstarpēji nepieciešamās informācijas apmaiņu izglītības jomā;
  • par kopīgu pasākumu, tai skaitā semināru, kurus, konferenču u.c. organizēšanu;
  • par pedagogu tālākizglītības kursu organizēšanu;
  • par studentu prakšu vietu nodrošināšanu u.c. jautājumiem.

Jau šobrīd ar LiepU mācību spēku atbalstu novadā notiek robotikas pulciņa nodarbības 3. un 4.klašu skolēniem, tiek organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi, LiepU pasniedzēji piedalās Aizputes novada skolotāju konferencēs un Metodiskajās dienās. Savukārt, Aizputes novada skolas nodrošina prakses vietas un prakses vadītājus LiepU studentiem.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2016./2017.m.g.

Latviešu valoda 8.-9.kl. (30.01.2017.)

Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – 1.vieta, skolotāja Dace Skadiņa
Ance Drulle – Aizputes vsk. 9.kl. – 3.vieta, skolotāja Ilona Berga
Laura Alise Daize – Kalvenes pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Signe Tomsone
Vendija Gulbe – Dzērves pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Vita Valdmane
Laura Balode – Aizputes vsk. 8.kl. – 2.vieta, skolotāja Inese Greiere
Sanija Šķubure – Kalvenes pamatskolas 8.kl. – Atzinība, skolotāja Signe Tomsone

Lasīt tālāk...
 
Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs

Otrais mācību semestris izglītības iestādēm ir olimpiāžu laiks.
Skolēni aktīvi piedalās olimpiādēs un līdz šim brīdim gūtie rezultāti:

Vācu valoda 10.-12.kl.

Šarlote Kristīne Huke – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Vija Zusmane (uzaicināta uz valsts olimpiādi)

Lasīt tālāk...
 


10 lapa no 23
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads