Izglītības aktualitātes
Robotikas pulciņš

 Nāc, pārbaudi sevi un liec lietā iztēli un rokas! Roboti ir pasaules nākotne!

Sākot ar 30.novembri, Aizputes novadā sadarbībā ar Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāti, notiek robotikas nodarbības sākumskolas skolēniem. Nodarbības vada Liepājas Universitātes lektors, datorzinātņu maģistrs Dzintars Tomsons.

Lasīt tālāk...
 
5. mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss

 26.11.2016. Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi Elga Alise Kārkliņa, Paula Rebeka Biteniece, Katrīna Sedliņa un Ēvalds Miks Kārkliņs pedagoģes Kristīnes Bražes vadībā devās uz Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolu - V mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkursu .Dalībnieki šajā konkursā bija no dažādām Latvijas mūzikas skolām un aizputnieki kameransambļu kategorijā ieguva godpilno 2.vietu

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Karjeras nedēļa ”ES BŪŠU darba tirgū”

 Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Arī šogad mūsu novada skolu jauniešiem karjeras nedēļas ietvaros­ tika organizēta karjeras diena Aizputes vidusskolā.

Tās mērķis aktualizēt savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Kā teica viens no filmas varoņiem: ,,Cik labi esam mēs, tik laba ir valsts”. Ļoti patiesi vārdi.

Lasīt tālāk...
 
Sadzirdēt rudeni

 Tieši pirms skolēnu rudens brīvdienām, 21.oktobrī, Apriķu muižā norisinājās 4.netradicionālās mākslas konkurss „Sadzirdēt rudeni”. Kopā pulcējās mājturības un vizuālās mākslas pedagogi un viņu audzēkņi no Aizputes un Durbes novadu skolām.

Šogad konkursa tēma – mūzika. Audzēkņi, kuri pārstāvēja vizuālo mākslu, klausoties skaņdarbu, attēloja savas sajūtas rudenī. Zēni mājturības un tehnoloģiju kabinetā no iepriekš savāktiem dabas materiāliem meistaroja netradicionālus un savdabīgus mūzikas instrumentus, kā arī izgatavoja vēja zvanus. Mazie pavāri Apriķu muižas pagraba virtuvē vārīja gardu zupu, kuru visi varēja baudīt pēc kopīgajiem darbiem.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss Lieliskais klases audzinātājs

Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss Lieliskais klases audzinātājs - nolikums

 
Zinātnieku nakts Rīgā

30.septembrī Aizputes novada skolēni un skolotāji apmeklēja Zinātnieku nakts pasākumus Rīgā. Zinātnieku nakts, kas Eiropā noris katru gadu septembra pēdējā piektdienā, šogad Latvijā notika jau 11. gadu pēc kārtas, tā ir iespēja skolēniem un skolotājiem apmeklēt dažādas laboratorijas un institūtus, kas ir saistīti ar pētniecību.

Lasīt tālāk...
 
Jaunie dabas pētnieki viesojas Kazdangā!

Trešdien, 5.oktobrī, kad brāzmains vējš bija pārņēmis visu Latviju, Kazdangā uz dabaszinību konkursu bija pulcējušies 5.-7.klašu skolēni no Aizputes un Durbes novadiem. Ik gadu par konkursa norises vietu tiek izvēlēta cita vieta, šogad tas notika Kazdangas pilī un parkā.

Lasīt tālāk...
 
Apbalvojumi Skolotāju dienā

Aizputes novada domes PATEICĪBAS

Irina Bogdane, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par ilggadēju un radošu darbu klašu audzināšanā un inovatīvu mācību metožu pielietojumu mācību procesā

Gita Dzene, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par izcilu un ilggadēju klases audzinātājas darbu un veiksmīgu datorikas aprobāciju sākumskolā

Juta Priedniece, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par Aizputes novada kultūrizglītības, mākslinieciskā un pedagoģiskā darba pilnveidi

Indra Zvirbule, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par ieguldīto darbu un gūtajiem rezultātiem ikdienas darbā un angļu valodas popularizēšanu skolēnu vidū

Gunta Vīdnere, Aizputes vidusskolas direktore
Par aktīvu darbību izglītības starpvalstu projektos un papildus finanšu līdzekļu piesaisti skolas attīstībai

Inta Ķergalve, Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja
Par radošu skolēnu iesaistīšanu angļu valodas apguvē un augstiem rezultātiem valsts pārbaudes darbos.

Biruta Neiburga, Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja
Par ilggadēju, radošu darbu Aizputes pagasta pamatskolā un augstiem rezultātiem mācību darbā ar skolēniem.

Vita Roģe, Kalvenes pamatskolas skolotāja
Par aktīvu un radošu darbu un ieguldījumu Kalvenes pamatskolas skolēnu personības attīstībā

Aija Valkaša, Kalvenes pamatskolas skolotāja
Par aktīvu un radošu darbu un ieguldījumu Kalvenes pamatskolas skolēnu personības attīstībā

Valda Rudīte, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotāja
Par kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu valsts matemātikas olimpiādēm

Laila Luzere, Skolēnu jaunrades centra interešu izglītības skolotāja
Par radošu, profesionālu darbu un audzēkņu darbu popularizēšanu novadā

Ināra Zālīte, Skolēnu jaunrades centra interešu izglītības skolotāja
Par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un mūziķa Mārtiņa Freimana piemiņas saglabāšanā

Māris Zankovskis
Par ilggadēju ieguldījumu Aizputes novada jauniešu sporta izglītībā

Audra Avižus, Aizputes vidusskolas pavāre
Par ilggadēju un precīzu darbu, organizējot Aizputes vidusskolas ēdināšanu

Dagrita Medisa, Kalvenes pamatskolas pavāre
Par profesionālu attieksmi pret darbu un estētikas vides radīšanu ēdamzālē

Ligija Meire, Aizputes vidusskolas pavāre
Par ilggadēju un precīzu darbu, organizējot Aizputes vidusskolas ēdināšanu                                  

Ilze Tauriņa, Aizputes pagasta pamatskolas pavāre
Par profesionālu attieksmi pret savu darbu un estētikas vides radīšanu ēdamzālē

 
Jaunsargu sacensības “Tebraskrasta kauss”

Aizputes novada jaunsargi 30. septembrī piedalīsies Jaunsardzes un informācijas centra 1. nodaļas Jaunsargu vienības sacensībās “Tebraskrasta kauss”. Atbalstīsim mūsu komandu.

JIC jausargu instruktors Laimonis Grundmanis

 
Aizputes novada prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2016./2017.mācību gadā

Aizputes novada prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2016./2017.mācību gadā.

  1. Aktualizēt izglītojamo lasītprasmi visos mācību priekšmetos, digitālo kompetenci, medijpratību, pirmās un otrās svešvalodas kvalitatīvu apguvi.
  2. Aktualizēt saskarsmes, savstarpējo attiecību kultūru, vērtībizglītību, pilnveidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un drošību.
  3. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko audzināšanu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas, veidot sadarbību starp skolu un sabiedrību, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
  4. Motivēt visus jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicināt karjeras vadības un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu.

Apspriestas 25.08.2016.

 


7 lapa no 19
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads