Izglītības aktualitātes
Pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2018.gada 29.augustā Aizputes un Durbes novadu pedagogu mācību gada ievadsanāksme Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Darba kārtība

Plkst. 8.45 – 9.45
Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās

 • Dabaszinību skolotāju, ģeogrāfijas MA – atb.E.Balode
 • Vēstures, sociālo zinību skolotāju MA – atb. I.Alsiņa
 • Klašu audzinātāju MA – atb. A.Kirhnere
 • Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere
Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada skolas īsteno ESF projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Aizputes novada skolās kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. (8.3.2.2./16/I/001), ko vada Aizputes novada dome. Projektu koordinē Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Projektā 5 Aizputes novada izglītības iestādēs - Aizputes vidusskolā, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Dzērves pamatskolā, Kalvenes pamatskolā un Aizputes pagasta pamatskolā – tiek īstenoti dažādi mācību un ārpusstundu  pasākumi, kas palīdz skolēniem iekļauties mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izmantot zināšanas, prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Lasīt tālāk...
 
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu godināšana pie Domes priekšsēdētāja

  Maija beigās tika organizētas divas svinīgas pieņemšanas pie Domes priekšsēdētāja, kurās tika godināti skolēni un viņu skolotāji, kuri šogad saņēmuši godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Uz pasākumu tika aicināti arī tie skolēni, kuriem ir teicamas un izcilas sekmes mācībās. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis, priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis un Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs Imants Ozols, novērtējot skolēnu ieguldījumu nopietnā mācību darbā un sveicot ar rezultātiem olimpiādēs un konkursos. Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka teica paldies, jo katrs skolēns ir ieguldījis, lai Aizputes novada vārds izskanētu valsts mērogā un katrs skolotājs veicinājis Aizputes novada skolēnus iegūt izcilas zināšanas. Latvijas simtgades gadā, sakot paldies, skolēni un skolotāji saņēma piemiņas veltes ar Latvijas simboliku.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss „Lieliskākais audzinātājs”

Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss „Lieliskākais audzinātājs” - Nolikums

 
"Muzeju nakts 2018" Apriķu muzejā

 19.maijā Apriķu muzejā

19:00 - Muzeju nakts atklāšana Apriķu muižas lielajā zālē.
21:30 - koncerts - Liepājas teātra aktrise Karīna Tatārinova un ģitārists Ivars Hermanis

 
Par interešu izglītības programmu konkursu 2018./2019.mācību gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības finansēšanas kārtība” 9.punktu, Aizputes novada dome NOLEMJ:

 1. Izsludināt interešu izglītības programmu konkursu 2018./2019.mācību gadam.
 2. Programmas iesniegt līdz 2018.gada 14.jūnijam pl.15.00 Atmodas ielā 16, 13.kabinetā
 
Jauno audzēkņu uzņemšana Aizputes Mākslas skolā

 
Aizputes mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus

Aizputes mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 2018./2019.m.g. šādās specialitātēs:

 • klavierspēle
 • vijoļspēle
 • kora klase
 • pūšaminstrumentu spēle
 • akordeona spēle
 • ģitāras spēle
 • sitaminstrumentu spēle

Iestājeksāmenu konsultācijas 6.,7.jūnijā plkst.17:00
Eksāmens – 8.jūnijā plkst.17:00

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (veidlapa aizpildāma skolā)
 • veselības izziņa
 • dzimšanas apliecības kopija
 • fotogrāfija 3x4kontakttālruņi- 63448157,29546698, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
 
Godalgotas vietas starptautiska mēroga konkursā

 Fotogrāfijā: Elga Alise Kārkliņa (foto: Kristīne Braže)Konkursu laiks Aizputes Mūzikas skolā noslēdzies ļoti veiksmīgi. Akordeona spēles audzēknes Regīna Kuciņa un Elga Alise Kārkliņa pedagoģes Kristīnes Bražes vadībā piedalījās starptautiskajā akordeonistu-solistu konkursā “Naujene 2018”, kurš norisinājās no 16. - 16. aprīlim Daugavpils kultūras centrā. Lielā konkurencē starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Pollijas, Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Slovēnijas, Slovākijas un vēl citu valstu mūzikas skolām, starptautiskās žūrijas vērtējumā Regīna un Elga ieguva godalgotās trešās vietas. Paldies audzēknēm un pedagoģei par ieguldīto darbu.

Lasīt tālāk...
 
Olimpiāžu rezultāti 2017./2018.mācību gads

Mācību gada 2.semestris izglītības iestādēs ir aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Ir notikušas gandrīz 30 mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi. Pēc olimpiāžu rezultātiem skolēni tiek uzaicināti piedalīties valsts mācību priekšmeta olimpiādē. Šogad Kalvis Petrēvics Aizputes vidusskolas 11.klases skolēns piedalījās valsts matemātikas olimpiādē; Aizputes vidusskolas 11.klases skolniece Madara Ozola piedalījās valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē; Agris Deduškevics Aizputes vsk. 12.klases skolēns piedalījās valsts angļu valodas vidusskolas olimpiādē. Pavisam starpnovadu olimpiādēs ir piedalījušies 265 skolēni no Aizputes novada skolām. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Lasīt tālāk...
 


7 lapa no 24
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads