Izglītības aktualitātes
Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs

Otrais mācību semestris izglītības iestādēm ir olimpiāžu laiks.
Skolēni aktīvi piedalās olimpiādēs un līdz šim brīdim gūtie rezultāti:

Vācu valoda 10.-12.kl.

Šarlote Kristīne Huke – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Vija Zusmane (uzaicināta uz valsts olimpiādi)

Lasīt tālāk...
 
Māteru Jura Kazdangas pamatskola piedalīsies projektā kompetenču pieejā veidotā mācību satura izstrāde

Viena no Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātēm šogad ir sākt aktīvu darbu pie skolu mācību satura reformas, kas turpmāk būtu balstīta uz kompetenču pieeju – tātad audzēkņa gatavību izmantot skolā iemācīto, risinot reālas dzīves problēmas. Pirmais ministrijas solis pārmaiņu virzienā ir mācību satura pielāgošanas projekts, kurā jau no februāra piedalīsies arī Māteru Jura Kazdangas pamatskola.

Lasīt tālāk...
 
Pedagoga darbības loma vērtībizglītībā

 2016.gada vasarā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi par daudz diskutētajām Izglītojamo audzināšanas vadlīnijām. Noteikumos ir definēts jēdziens audzināšana – mērķtiecīgi organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamo vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās, attīstības veicināšana un attieksmju veidošana. Izglītības procesā veicina izglītojamo izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina šādas vērtības - dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.

Lasīt tālāk...
 
„Ziemassvētku sapnis” Kazdangā

15. decembrī Māteru Jura Kazdangas pamatskolā notika Aizputes novada skolēnu radošā pēcpusdiena "Ziemassvētku sapnis". Jaunieši no sešām novada skolām lasīja gan pašu sacerētos, gan dažādu rakstnieku grāmatās atrastos literāros darbus.

Lasīt tālāk...
 
Atklāts Aizputes vidusskolas sporta stadions

20. decembra rītā ar svētku uzrunām, skolēnu priekšnesumiem un celtnieku sarūpētu salūtu tika atklāts Aizputes vidusskolas sporta stadions.

Lasīt tālāk...
 
Skolēni dzied Ziemassvētku dziesmas

 13.decembrī Aizputes Svētā Jāņa luterāņu baznīcā Aizputes novada vispārizglītojošo skolu kopkoris priecēja ar Ziemassvētku ieskaņas koncertu Aizputes novada skolu skolēnus. Kopkorī dzied skolēni gandrīz no visām Aizputes novada skolām.

Lasīt tālāk...
 
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2016./2017.m.g.

Ir jau zināmi pirmie otrā posma olimpiāžu rezultāti. 2.posms, kurā piedalās skolēni no 9 novadiem (Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes). Apsveicam skolēnus un skolotājus!

Vācu valoda 10.-12.klasei

Šarlote Kristīne Huke – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Vija Zusmane

Bioloģija 9.-12.klasei

Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – 3.vieta, skolotāja Ilga Bloka
Madara Ozola – Aizputes vsk. 10.kl. – 1.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Elza Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Robotikas pulciņš

 Nāc, pārbaudi sevi un liec lietā iztēli un rokas! Roboti ir pasaules nākotne!

Sākot ar 30.novembri, Aizputes novadā sadarbībā ar Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāti, notiek robotikas nodarbības sākumskolas skolēniem. Nodarbības vada Liepājas Universitātes lektors, datorzinātņu maģistrs Dzintars Tomsons.

Lasīt tālāk...
 
5. mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss

 26.11.2016. Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi Elga Alise Kārkliņa, Paula Rebeka Biteniece, Katrīna Sedliņa un Ēvalds Miks Kārkliņs pedagoģes Kristīnes Bražes vadībā devās uz Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolu - V mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkursu .Dalībnieki šajā konkursā bija no dažādām Latvijas mūzikas skolām un aizputnieki kameransambļu kategorijā ieguva godpilno 2.vietu

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Karjeras nedēļa ”ES BŪŠU darba tirgū”

 Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Arī šogad mūsu novada skolu jauniešiem karjeras nedēļas ietvaros­ tika organizēta karjeras diena Aizputes vidusskolā.

Tās mērķis aktualizēt savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Kā teica viens no filmas varoņiem: ,,Cik labi esam mēs, tik laba ir valsts”. Ļoti patiesi vārdi.

Lasīt tālāk...
 


6 lapa no 18
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads