Izglītības aktualitātes
Metodiskā diena Aizputes novada pedagogiem

 26.oktobrī Aizputes novada pedagogi pulcējās uz nodarbībām metodiskās dienas ietvaros. Metodiskā diena tika organizēta divās daļās – dienas pirmajā pusē ar pedagogiem tikās Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene un iepazīstināja ar pētījumiem par paaudzēm „X, Y un Z paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem, pedagogiem”. Dienas otrajā daļa notika darbs pa mācību priekšmetu jomām, kur pedagogi mācību priekšmetu jomu koordinatori iepazīstināja ar tikko projekta „Skola2030” semināros gūtajām atziņām. Pedagogu augsti novērtēja organizēto metodisko dienu un gūtās atziņas no diskusijām un profesores lekcijas.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada skolēnu sporta spēles

Aizputes novada skolēnu sporta spēles futbolā kopā pulcināja futbolistus no Aizputes, Aizputes pagasta, Dzērves, Kalvenes, Kazdangas un Lažas. Tika izveidotas divas grupas, kur divas labākās komandas cīņas aizvadīja pusfinālā, bet trešo vietu ieguvējas cīnījās par 5.vietu un šajā duelī uzvarēja Māteru Jura Kazdangas pamatskola aiz sevis atstājot Dzērves jaunos futbolistus.

Pēc pusfināla cīņām par trešo vietu cīnījās Kalvenes un Lažas skolas. Uzvarēja un trešo vietu izcīnīja Kalvenes skola. Komandā spēlēja: A.Strazds, R.Tomsons, G.Roģis, M.E.Ozoliņš, M.Ruzaiķis, R.Slugovičs, J.G.Balinskis, Dz.Vasiļjevs, V.Staņēvičs.

Finālā par pirmo vietu Aizputes vidusskolas komanda: A.Jostmanis, R.Hartmanis, M.Bartaševics, V.Auziņs, R.Baļevs, T.Riekstiņš, E.Enģelis, D.Koškins, E.Cinovskis, N.Bīmanis pārspēja Aizputes pagasta futbolistus.

Sporta skolotāju Metodiskās apvienības vadītājs Gints Stiere

 
Aizputes un Durbes novadu pedagogu Metodiskā diena

Aizputes un Durbes novadu pedagogu Metodiskā diena
2018.gada 26.oktobrī Aizputes vidusskolā

Darba kārtība

Plkst.10.00 – 12.00
Digitālā laikmeta bērni
Dr.paed., profesore Zaiga Rubene

Plkst.12.00 – 14.00
Darbs Metodiskajās apvienībās
Kompetenci attīstoša mācīšanās

Pirmsskolas – atb. I.Laumane, A.Bensone
Sākumskolas – atb.A.Grundmane
Latviešu valodas – atb.V.Valdmane
Matemātikas, informātikas - atb. G.Elbere
Dabaszinību – atb. E.Balode
Svešvalodu – atb.N.Andriekus
Vēstures, ģeogrāfijas, sociālo zinību – atb. A.Doniņa-Bašlika
Mājturības, vizuālās mākslas – atb. A.Fausta
Sporta – atb.G.Stiere
Mūzikas – atb.M.Pētersone

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Iniciatīva “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

Sagaidījuši krāsaino rudeni, Aizputes novada Neklātienes vidusskolas Grobiņas un Nīcas konsultāciju punktu 14 izglītojamie iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvarā devās ekskursijā. Maršrutā Liepāja – Aizpute – Kuldīga – Rumba – Zirņi – Liepāja viņiem bija iespēja izzināt vairākus latviešu tautas dzīves periodus Kurzemē no 13.gs. līdz 20.gs.

Lasīt tālāk...
 
Programmas „Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums

Šajā mācību gadā Latvijas skolās tika uzsākta programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana. Piedaloties 6000 Latvijas skolēnu, 6.septembrī Arēnā Rīga notika vērienīgs un pārsteigumiem bagāts Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums - koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”.

Lasīt tālāk...
 
Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi!

Pasaules Skolotāju diena tiek atzīmētā 5.oktobrī. Arī Aizputes novada pedagogi un skolu darbinieki pulcējās Kazdangas pagasta Kultūras centrā uz kopīgu svētku pasākumu.

Skolotāji ir tie, kurus varbūt ne vienmēr saprot, kurus reizēm neuzklausa un dažreiz arī nenovērtē, bet skolotāji atver acis uz pasaules iespējām. Skolotāji ir iedvesmotāji, kuri motivē sasniegt, ko vairāk un pacelties augstāk. Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci.

Lasīt tālāk...
 
Nominācija - Lieliskais audzinātājs - 2018!

Jau otro gadu ir pieteikts jauns Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss - Lieliskais audzinātājs! - ar mērķi popularizēt audzinātāja darbu, novērtējot tā nozīmi skolēnu izglītošanā un personības attīstībā; popularizēt labās prakses piemērus audzināšanas darbā un rosināt ikvienu audzinātāju kvalitatīvam, aktīvam, radošam darbam. Nominācijai audzinātājus ir izvirzījušas izglītības iestādes vai vecāki.

Sarmīte Berga - Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja
Dzintra Bērziņa - Aizputes novada Neklātienes vsk. skolotāja
Spodra Dīķe – Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības pedagoģe
Karīna Biteniece - p.i.i. „Ezītis” pirmsskolas izglītības skolotāja
Gunta Moiseja - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotāja
Vita Roģe – Kalvenes pamatskolas skolotāja
Marita Rudzīte – Aizputes vsk. skolotāja
Daila Zaiceva – Aizputes vsk. skolotāja
Aija Valkaša - Kalvenes pamatskolas skolotāja

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novadā rudens zem dabas zinātņu zīmes

28.septembrī Latvijā notika Zinātnieku nakts pasākumi. Aizputes novada skolēni un skolotāji šogad pasākuma laikā apmeklēja: pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, LU Dabas māju, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru. Kā turpinājums šim pasākumam 4.oktobrī Lažas skolā notika Aizputes novada dabaszinību konkurss 5.-7.klasēm.

Lasīt tālāk...
 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aizputes novada dome aicina jauniešu organizācijas no 2018.gada 26.septembra līdz 2018.gada 25.oktobrim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lasīt tālāk...
 
Programma „Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Programmas mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem, valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros, iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Lasīt tālāk...
 


5 lapa no 24
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads