Izglītības aktualitātes
Aizputes un Durbes novadu mākslas MA pasākums

Ceturtdienā 6.jūnijā, notika Aizputes un Durbes novadu mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas pedagogu ikgadējais plenērs. Šogad pasākums norisinājās pie kolēģa un mākslinieka Ģirta Brumsona “Mākslas parkā”.

Skolotāji ne tikai pārrunāja aizvadītā mācību gada spilgtākos MA pasākumus, dalījās pieredzē par jauno kompetenču pieeju mācību saturā, nelielā ekskursijā ieguva priekšstatu par Ģ.Brumsona daudzveidīgajām aizraušanām ārpus skolotāja darba, bet, galvenais, darināja radošu un paliekošu vides objektu “Mākslas parkam”. Kamēr skolotājas aptamborēja un aptapoja deķi parka kokam, skolotāji uzņēmās pavāra lomu, lai pagatavotu gardu zupu un bada pankūkas uz dzīvas uguns.

Lasīt tālāk...
 
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018./2019. māc.g. aprīlī un maijā

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018./2019. māc.g. aprīlī un maijā.

 
Gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt

 “Gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt” ar šiem Zentas Mauriņas vārdiem maija beigās tika atklātas divas svinīgas pieņemšanas pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja Jura Grasmaņa, kurās tika godināti tie skolēni un viņu pedagogi, kuri ir guvuši augstus sasniegumus Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī tie skolēni, kuriem sekmes mācībās ir teicamas un izcilas.

Lasīt tālāk...
 
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2018./2019.mācību gads

Mācību gada 2.semestris izglītības iestādēs ir aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Ir notikušas 26 mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi, kuros piedalījās 261 Aizputes novada skolēns, no kuriem 83 ieguva godalgotas vietas. Pēc olimpiāžu rezultātiem skolēni tiek uzaicināti piedalīties valsts mācību priekšmeta olimpiādē. Tas ir liels pagodinājums un novērtējums tikt uzaicinātam uz Valsts olimpiādi. Šogad uz Valsts olimpiādēm tika uzaicināti:

Laura Auziņa – Aizputes vsk. 9.kl. uz Valsts bioloģijas olimpiādi, kurā ieguva III pakāpi;
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 9.kl. uz Valsts vēstures olimpiādi, kurā ieguva Atzinību;
Elza Mellupe – Aizputes vsk. 9.kl. uz valsts matemātikas olimpiādi.
Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 6.kl. skolēns Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē ieguva 2.vietu.
Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē Laura Balode no Aizputes vsk. ieguva Atzinību.

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Lasīt tālāk...
 
Radošās aktivitātes Aizputes Mūzikas skolā

Tuvojoties 2018./2019.mācību gada izskaņai Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi var atskatīties uz konkursiem, koncertiem, festivāliem, meistarklasēm bagātu gadu.

Rudens pusē turpinājām jau iesākto koncertciklu “Latvijas simtgadi gaidot” Aizputes un Kuldīgas novadu vispārizglītojošajās skolās.

Tā kā šajā mācību gadā savu muzicēšanas prasmi valsts mēroga konkursos vajadzēja rādīt pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem, tad, protams, notika nopietna gatavošanās. Priecē, ka arī rezultāti neizpalika. Valsts konkursa 2.kārtā godalgotās otrās vietas savās vecuma grupās ieguva Laura Ozola (Ped. Guntis Simanovičs)un Marta Ļaudama (ped.Ikars Ruņģis),3.vietas ieguva Beāte Jasaite (ped. Guntis Simanovičs), Igo Zušs un Arta Baļeva (ped.Jānis Kudums) ,Klāvs Gustavs Gūtmanis(ped.Ikars Ruņģis) Koncertmeistares Rinta Balode un Olga Stankeviča. Uz konkursa trešo kārtu tika izvirzīti divi mūsu skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi –Marta Ļaudama un Klāvs Gustavs Gūtmanis. Kā arī divi pūšaminstrumentu spēles audzēkņi-Laura Ozola un Igo Zušs, kuri katrs sava instrumenta un vecuma grupā ieguva godalgoto 3.vietu.

Lasīt tālāk...
 
Paliec sveika, pirmsskoliņa!

16.maijā bija liels notikums sešus gadus vecajiem pirmsskolas vecuma bērniem - pasākums “Paliec sveika, pirmsskoliņa!”. Pasākums ir tradicionāls un katru gadu notiek citā izglītības iestādē. Šogad visus novada nākošos pirmklasniekus uzņēma Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis”.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes mūzikas skolas audzēkņu panākumi konkursā “Rojas ritmi”

 Fotogrāfijā Elza BāderePrieks un gandarījums par Aizputes Mūzikas skolas akordeonistu trio Elgas Alises Kārkliņas, Paulas Rebekas Bitenieces, Regīnas Kuciņas un pedagoģes Kristīnes Bražes panākumiem. Jau trešā I vieta 2018./2019.mācību gada konkursos. Šoreiz vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā “Rojas ritmi”. Sveicam!

Sveicam arī vijoles spēles audzēkni Elzu Bāderi ar I pakāpes Diplomu Kurzemes mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Saldū. Paldies pedagoģei Dzintrai Salmiņai un koncertmeistarei Olgai Stankevičai.

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Aizputes mūzikas skola uzņme jaunus audzēkņus 2019./2020 mācību gadam

 
Izlaidums Aizputes Mūzikas skolā

Izlaidums Aizputes Mūzikas skolas koncertzālē 2019.gada 24.maijā plkst.18:00

Š.g. absolventi:

  • Paula Rebeka Biteniece (Akordeona spēle)
  • Inita Gūtmane (Klavierspēle)
  • Elga Alise Kārkliņa (Akordeona spēle)
  • Kaspars Koļevatihs (Klarnetes spēle)
  • Anna Stieģele (Kora klase)
  • Inga Zonberga (Flautas spēle)
  • Igo Zušs (Trompetes spēle)
 
Jauno audzēkņu uzņemšana Aizputes Mākslas skolā

 


5 lapa no 27
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads