Izglītības aktualitātes
Slēdz izglītības iestādes līdz 14.aprīlim

PAM 63 page 0001

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ceturtdien, 12. martā, sasauktajā Krīzes vadības padomes sēdē informēja, ka Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar koronavīrusa izplatību. Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14. aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību.

Aizputes novada pašvaldība no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:

  • pārtrauc mācību procesa norisi Aizputes vidusskolā un citās mācību iestādēs, pēc brīvlaika nodrošinot mācības attālināti. Vecākiem un skolēniem lūgums sekot līdz informācijai e-klasē.
  • lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
  • atceļ visus pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un citus publiskus pasākumus (pieļaujamas tikai darba sanāksmes);
  • pārtrauc visas interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un amatiermākslas norises – treniņus, sacensības, nodarbības, mēģinājumus.
  • Atceļ darbinieku komandējumus dalībai semināros, konferencēs, sanāksmēs u.c.

Aizputes novada dome aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!

Tālākā informācija par norisēm sekos. Aicinām iedzīvotājus iespēju robežās vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klātienē.

 
Par aktuālo informāciju saistībā ar koronavīrusu Covid - 19

Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izplatību, kā arī līdz šim konstatētos saslimšanas gadījumus Latvijā un ārpus tās, lai ierobežotu vīrusa turpmāko izplatību, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aicina izglītības iestāžu vadītājus ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem klātienē pārrunāt un apzināt iespējamos riskus, dodoties uz slimības skartajām valstīm, īpaši skolēnu pavasara brīvlaikā.

Lasīt tālāk...
 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

1

AIZPUTES NOVADA DOMEaicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 01.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Lasīt tālāk...
 
Ēnu diena -2020

ieguld nakotnee logo

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ēnu diena -2020

 
Kas jāzina vecākiem? Par skola2030 mācību saturu

https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem

Pārmaiņas radām kopā

Šobrīd pirmsskolā, bet ar nākamo mācību gadu arī pamatizglītībā un vidusskolā Latvijā pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste. Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki.

Vairāk par pārmaiņām katrā vecuma posmā:
pirmsskolā
pamatizglītībā
vidusskolā

Vecāku iesaiste

Trīs veidi, kā vecāki var atbalstīt bērna mācīšanos jebkurā vecumā, ir:

  • Pirmais. Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos, padarot to par ikdienas daļu. Lemiet kopā, ko gatavot vakariņās, kurp doties brīvdienās, sarunājieties par multfilmu varoņiem, attiecībām, arī par neveiksmēm un zaudējumiem. Ļaujiet bērniem darīt un kļūdīties - pašiem aizpogāt mēteli, uzvilkt zeķes, arī ja atšķirīgas.
  • Otrais. Palīdziet bērnam kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet, kā pašam plānot skolas un brīvo laiku, kā rast laiku hobijiem, draugiem. Palīdziet saprast - kā pārvarēt grūtības, neizdošanos.
  • Un trešais. Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi veidot patiku pret skolā notiekošo. Interesējieties vairāk nekā tikai par atzīmēm - biežāk jautājiet, ko bērns iemācījies.

 Vairāk par vecākiem svarīgo mācību saturā uzzini informatīvajā kampaņā:
Es saprotu, tātad zinuhttp://skola2030.lv/vecakiem/zinu,

protuhttp://skola2030.lv/vecakiem/protu,

gribuhttp://skola2030.lv/vecakiem/gribu

varuhttp://skola2030.lv/vecakiem/varu

 
Ar Aizputes vidusskolas skolēnu uzvaru noslēdzies matemātikas olimpiādes 2.posms

2020.gada 14.februāri notika 2.posma matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm, kurā piedalījās 47 skolēni no Aizputes, Durbes, Pāvilostas un Alsungas novadiem. Pārliecinoši visās klašu grupās 1.vietu ieguva Aizputes vidusskolas skolēni:

Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 8.kl. – 1.vieta, skolotāja Marita Rudzīte
Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Amanda Dobele – Aizputes vsk. 6.kl. – 1.vieta, skolotāja Daiga Tīmane
Kevins Petrovs – Dzērves pamatskolas 6.kl. – 2.vieta, skolotājs Jānis Zorģis
Kristians Puks – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 6.kl. – Atzinība, skolotāja Valda Rudīte
Alberts Knapšis – Aizputes vsk. 5.kl. – 1.vieta, skolotāja Marita Rudzīte
Adrians Jonass – Kalvenes pamatskolas 5.kl. – 2.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše.

Savukārt jau 31.janvārī notika 2.posma matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm, kur 1.vietas ieguva Māteru Jura Kazdangas pamatskolas un Aizputes vsk. skolēni, kuri arī ir izvirzīti piedalīties Valsts matemātikas olimpiādē:

Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – 1.vieta, skolotāja Valda Rudīte, izvirzīta piedalīties Valsts olimpiādē
Pēteris Goldbergs – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Daiga Tīmane, izvirzīts piedalīties Valsts olimpiādē

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes vidusskolēniem – 2020.g. janvāris

ieguld nakotnee logo

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ir iesācies Jaunais gads, un tuvojas tas nozīmīgais brīdis 12.klašu skolēniem, kad būs jāizdara izvēle, kur turpināt tālākizglītību un iegūt profesiju. Tāpēc aktuāla ir augstskolas izvēle. Jau par tradīciju ir kļuvis pasākuma “Veru durvis uz augstskolu” apmeklējums Kuldīgā, 22.janvārī, šoreiz Bērnu un Jauniešu centrā. 12. klašu skolēni bija gana atsaucīgi un labprāt izmantoja šo iespēju, lai uzklausītu astoņu augstākās izglītības iestāžu piedāvājumus. Aizputes vidusskolēni bija ieinteresēti par šādām augstskolām: LU, RTU, RSU, LLU, Ventspils augstskolu un Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmiju. Mājupceļā, veicot pārrunas ar skolēniem, noskaidrojās, ka daļa skolēnu ir pārliecināti par augstskolas izvēli, bet daļa vēl ir tālākizglītības meklējumos.

Lasīt tālāk...
 
Radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki

29. janvārī Aizputes novadpētniecības muzejā notika Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki. Šajā izdevumā ievietoti zīmējumi un literārie darbi, kuru autori ir 46 mūsu novada izglītības iestāžu audzēkņi. Skolēnu radošo darbu apkopojums, pateicoties Aizputes domes finansiālajam atbalstam, nāk klajā jau septīto gadu pēc kārtas, to veido latviešu valodas un vizuālās mākslas pedagogu metodiskās apvienības (apvienību vadītājas - Vita Valdmane un Agrita Fausta). Šogad krājuma lappusēs jaunie autori vārdos, krāsās un līnijās pauž emocijas un pārdomas, kas radušās, vērojot dažādus ziedus.

Lasīt tālāk...
 
Matemātikas un fizikas konkurss

 22. janvārī Aizputes vidusskolā uz Atklāto matemātikas un fizikas konkursu pulcējās 8. un 9.klašu skolēni no Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Krotes un Grobiņas. Lai konkurss noritētu pozitīvā gaisotnē, skolēnus sadarboties rosināja skolas karjeras konsultante Monta Balode. Konkursā skolēni sacentās teorētiskajās zināšanās matemātikā un fizikā, pētnieciskās prasmes, parādot veidojot papīra kāpnes ar lielāko tilpumu, eksperimentālās prasmes – rādot eksperimentu un analizējot eksperimentos redzēto.

Konkursa noslēgumā skolēni varēja vērot un piedalīties FIZMIX eksperimentos.

 
2019./2020.mācību gadā turpinās programma „Latvijas skolas soma”

skolas somas logo

Arī 2019./2020.mācību gadā turpinās programma „Latvijas skolas soma”, kurā piedalās visas Aizputes novada vispārizglītojošās dienas skolas. Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju klātienē izzināt un iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. “Latvijas skolas somas” aktivitātes ir cieši saistītas ar skolā apgūstamo izglītības programmu un tajās ir jāpiedalās visiem skolēniem.

Lasīt tālāk...
 


2 lapa no 26
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads