Mācības sāksies klātienē, bet ar piesardzības pasākumiem

Bērniem ir jāiedod spārni un saknes. Spārni, lai viņi augstu uzlidotu, bet saknes, lai viņiem vienmēr būtu, kur atgriezties.

Jaunais mācību gads sāksies ar mācībām klātienē. Katrā izglītības iestādē ir izstrādāta kārtībā, kāda veidā tiks organizēts mācību process, lai ievērotu piesardzības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Aicinājums vecākiem būt saprotošiem, jo izglītojamo drošība un veselība ir pats galvenais. Izglītības iestādēs netiks uzņemti skolēni ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. Vecāki tiks informēti, ja slimības pazīmes tiks konstatētas mācību dienas laikā. Tāpat vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par izglītojamā prombūtnes iemesliem un ievērot pašizolāciju un mājas karantīnu, ja ir atgriezušies no COVID -19 sarkanajā sarakstā iekļautajām valstīm.

2020./2021.mācību gads uzsākas ar jaunā izglītības satura ieviešanu 1.;4.;7. un 10.klasēs. Pedagogi ir ļoti daudz izglītojošais, lai šis process noritētu veiksmīgi. Arī Aizputes novadā pirms jaunā mācību gada sākuma visi pedagogi darbojās radošajās darbnīcās pa mācību priekšmetu jomām, pārrunājot aktuālos jautājumus, kā arī atsevišķi izglītojās skolu administrācijas kopā ar metodiķiem. 25.augustā tika organizēta kopīga metodiskā diena, kuras aktuālās tēmas bija pašvadīta mācīšanās, mācību stundas organizācija un psiholoģiskā veselība. Ar pedagogiem runāja Liepājas Universitātes profesors Pāvels Jurs, Ādažu vidusskolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Raivis Pauls un psihoterapeits Artūrs Miksons.

Šogad skolas gaitas uzsāks 85 pirmklasnieki.

Lai visiem radošs, drošs un veselīgs Jaunais mācību gads!

Izglītības nodaļas vadītāja Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads