Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

2019./2020.mācību gadā Aizputes novada skolēniem bija iespēja piedalīties 20 mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kuros piedalījās 188 skolēni, iegūstot 52 godalgotas vietas. Labāk olimpiādēs veicies Aizputes vidusskolas un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēniem, no kuriem trešā daļa no olimpiāžu dalībniekiem ir ieguvuši godalgotas vietas. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolniece Aija Sudraba tika uzaicināta piedalīties Valsts latviešu valodas un literatūras un matemātikas olimpiādē un Aizputes vidusskolas skolēns Pēteris Goldbergs piedalījās Valsts matemātikas olimpiādē.

Augstākais šī mācību gada sasniegums ir Aizputes vidusskolas 11.klases skolnieces Lauras Balodes iegūtā III pakāpe Valsts mērogā Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konkursā.

Lasīt tālāk...

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads