Pirmajā mācību dienā attālinātās mācīšanās procesā ir iesaistījušies gandrīz visi Aizputes novada skolu skolēni

Pēc skolu direktoru sniegtajām ziņām pirmajā mācību dienā attālinātās mācīšanās procesā ir iesaistījušies gandrīz visi Aizputes novada skolu skolēni. Divi skolēni ir slimi, viens ir pazaudējis telefonu un nav piekļuve e – klasei, pašlaik skola paroles atjauno. Saziņai ar skolēnu skola izmanto e – klasi, e pastu, telefonu u.c. saziņas veidus. Aizputes vidusskola un Aizputes pagasta pamatskola izmanto mācību grāmatas, darba burtnīcas, skolēniem jau pazīstamās mācību platformas; Dzērves pamatskola, Kalvenes pamatskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Padures pamatskola papildus vēl izmanto sagatavotās darba mapes, kuras tiek nogādātās skolēniem.

Nākošās nedēļas laikā skolēni, kuriem nav nepieciešamās viedierīces attālinātam mācību darbam, tās tiks piegādāts. Pašlaik šiem skolēniem tiek nogādātās skolotāju sagatavotās darba mapes.

Atgādinu, ka attālinātā mācīšanās ir mācīšanās katru dienu. Galvenā saziņas platforma ar skolu visiem ir e-klase. Galvenā kontaktpersona – skolēna klases audzinātājs.

Pirmsskolu izglītības iestāžu dežūrgrupas pirmdien apmeklēja 16 bērni. Dezinfekcijas līdzekļi izglītības iestādēm pašlaik pietiek.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads