Sākušās attālinātās mācības

Attālinātā mācīšanās ir mācīšanās katru dienu. Galvenā saziņas platforma ar skolu visiem ir e-klase. Galvenā kontaktpersona – skolēna klases audzinātājs.

Katrā skolā ir noteikta kārtība, kā mācību process tiks organizēts attālināti. Ar kārtību skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar e klases starpniecību. Ir noteikti komunikācijas kanāli ar skolēniem un vecākiem: e - klase, e – pasts, tālrunis, sociālie tīkli, u.c. platformas.

Šajā laikā būs apgūts mazāks mācību satura apjoms kā klātienes mācībās, jo jāpierod pie jauna mācīšanās veida. Skolēni un skolotāji saņems atgriezenisko saiti par paveikto darbu, lai zinātu, pie kā vēl jāstrādā. Skolēniem būs jāievēro konkrēti termiņi, kad jāiesniedz mācību priekšmeta uzdevumi vai citi patstāvīgie darbi.

Īpaša loma veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā būs vecākiem, kas aicināti motivēt bērnus mācīties saskaņā ar noteikto grafiku un izplānot regulāru dienas ritmu, lai to ievērotu līdzīgi, kā tas notiktu klātienes mācībās. Vecākiem noteikti vajadzētu sazināties ar skolu vai pašvaldību, ja ģimenei nepieciešams papildu tehnoloģiskais vai cita veida atbalsts. Tāpat aicinu vakaros kopīgi pārrunāt dienā paveikto.

Vecāki:

  • informē klases audzinātāju, ja bērns kādu apstākļu dēļ nespēj mācīties;
  • ziņo, ja radušās problēmas ar informācijas tehnoloģijām (internets, dators, tālrunis, pieeja e-klasei u.c.;
  • regulāri iepazīstas ar ierakstiem e-klasē;
  • sniedz ieteikumus un atbalsta mācības attālinātu savu iespēju robežās.

Pirmsskolas izglītības iestādēs saglabājas iespēja nepieciešamības gadījumā izmantot dežūrgrupas.

Visi mēs ar šādu situāciju saskaramies pirmo reiz. Būsim iecietīgi un atbildīgi!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads