Ziemassvētku sapnis

Aizputes novada latviešu valodas skolotāju MA katru gadu pirms Ziemassvētkiem kādā no novada izglītības iestādēm rīko radošo pēcpusdienu skolēniem “Ziemassvētku sapnis”. Var teikt, ka tā jau ir izveidojusies par jauku tradīciju. Iepriekšējos gados ciemiņus uzņēma Jura Mātera Kazdangas pamatskola, Aizputes pagasta pamatskola un Dzērves pamatskola, savukārt šogad novada skolēni un pedagogi viesojās Aizputes vidusskolā, lai priecētu cits citu ar skaistiem priekšnesumiem.

Sadarbojoties latviešu valodas un mūzikas skolotājiem, bija tapušas brīnišķīgas literāri - muzikālas kompozīcijas, kurās tika atklāta Ziemassvētku laika burvība. Aizputes vidusskolas audzēkņi runāja Maijas Laukmanes dzejas rindas, savu uzstāšanos papildinot ar flautas un ukuleles spēli, un pašu veidotu multiplikācijas filmiņu. Jura Mātera Kazdangas pamatskolas jaunieši ar dažādu viedu cilvēku atziņu palīdzību centās rast atbildi uz mūžseno jautājumu:”Kas ir laime?”. Dzērves pamatskolas skolēni bija iestudējuši fragmentu no Vika literārās pasakas “Sarežģītais zvirbulēns”, bet Aizputes pagasta pamatskolas audzēkņi iepriecināja ar savu jaunrades darbu lasījumiem un skanīgām dziesmām.

Sarīkojuma dalībnieki atzina, ka šādās tikšanas reizēs ieguvēji ir visi – gan skolēni, gan skolotāji. Jauniešim tā ir iespēja vienaudžiem parādīt savus talantus, prasmi uzstāties publikas priekšā, savukārt pedagogiem tā ir laba pieredzes apmaiņa, un ik reizi no šī pasākuma viņi dodas mājās, ņemot līdzi kādu jaunu ierosmi, ko izmantot savā darbā.

Visu dalībnieku vārdā paldies Aizputes vidusskolas latviešu valodas skolotājām un direktorei par sirsnīgu uzņemšanu, Aizputes novada domei un izpilddirektorei izglītības jomā Elitai Malovkai personīgi par saldajiem Ziemassvētku pārsteigumiem skolēniem.

Aizputes novada latviešu valodas pedagogu MA vadītāja Vita Valdmane

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads