Aizputes Mūzikas skolā ”Muzikālais kaleidoskops”

Muzikalais kaleodoskops

30.oktobrī Aizputes Mūzikas skolā norisinājās Liepājas reģiona mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkurss. Ar mērķi veicināt profesionālās ievirzes izglītības audzēkņu interesi par mūzikas teorētiskajiem priekšmetiem ,attīstīt spēju darboties komandā, pielietot zināšanas solfedžo un mūzikas literatūrā. Konkursu organizēja Aizputes Mūzikas skolas teorētisko priekšmetu pedagoģes Olga Stankeviča un Sandra Strazdiņa. Paldies par ieguldīto darbu! Konkursā piedalījās 4.-8.klašu komandas .Nīcas Mūzikas skolas komanda “Četri toņi”- Katrīna Filaka, Elīna Tupese, Lija Dāle, Jūlija Vadone (ped.Daina Jurga) ieguva 1.vietu.

Aizputes Mūzikas skolas komanda ”mūzikasdraugi.lv” -Zane Mellupe, Alise Otaņķe, Arta Baļeva (ped.S.Strazdiņa,O.Stankeviča) ieguva 1.vietu.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas komanda ”Kvartets”- Sanija Feodosova, Luīze Burņevska, Roberts Liepiņš, Samanta Saleniece (ped.Dace Vilkaste) ieguva 2.vietu.

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas kvartets -Kristaps Prancāns, Sofija Starovecka, Lorena Sokolova, Leonora Latiša (ped.Sanita Bovtona) ieguva 3.vietu.

Paši audzēkņi atzina, ka ieguvuši daudz labu emociju, kā arī jaunu un noderīgu pieredzi.

Paldies audzēkņiem par dalību konkursā, pedagogiem par sagatavošanu un darbu žūrijā, skolu direktorēm Aigai Tiltiņai, Dinai Sležei, Mārītei Bružai par atbalstu dalībai pasākumā.

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads