Metodiskās dienas darba kārtība

Aizputes un Durbes novadu pedagogu

Metodiskā diena

2019.gada 21.oktobrī Aizputes vidusskolā

Darba kārtība

Plkst.11.00 – 13.00

Par izaugsmes domāšanu Latvijā

LU profesors Ivars Austers

Plkst. 13.00 – 13.15

Aizputes vidusskolas skolēnu priekšnesums –

luga ''Reformas izglītībā"

Plkst.13.30 – 14.30

Darbs Metodiskajās apvienībās

Kompetenci attīstoša mācīšanās

 

Sākumskolas – atb.A.Grundmane

Latviešu valodas – atb.V.Valdmane

Matemātikas, informātikas - atb. G.Elbere

Dabaszinību, ģeogrāfijas – atb. E.Balode

Svešvalodu – atb.N.Andriekus

Vēstures, sociālo zinību – atb. A.Doniņa-Bašlika

Mājturības, vizuālās mākslas – atb. A.Fausta

Sporta – atb.G.Stiere

Mūzikas – atb.M.Pētersone

Pl. 13.30 – 15.30

Pirmsskolas – atb. I.Laumane, A.Bensone – notiek p.i.i.”Pasaciņa”

 

14.10.2019.                       Izpilddirektore izglītības jomā                                  Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads