Zinību dienas - 2.septembra, svinīgo pasākumu laiki

A musical extravaganza featuring indie bands  acousic acts

 

***************

Aizputes un Durbes novadu pedagogu 2019./2020.mācību gada ievadsanāksmes 28. un 29.augustā

Aizputes un Durbes novadu pedagogu 2019./2020.mācību gada ievadsanāksmes

28. un 29.augusts

28.08.2019. Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Pl.10.00 – 12.00

Aktualitātes izglītībā. Elita Malovka Izpilddirektore izglītības jomā

Sociāli emocionālās mācīšanās koncepts mūsdienu skolā. Guna Svence LU profesore

Pārtraukums pl. 12.00 -12.30

Pl.12.30. – 14.00

Darbs radošajās darbnīcās

Pietiekties elektroniski līdz 22.08., izvēloties vienu darbnīcu - reģistrācijai: https://ej.uz/28_08

1.Mērķtiecīga atgriezeniskā saite mācību procesa plānošanai un vadīšanai. Natālija Andriekus, Agrita Zundovska (Māteru Jura Kazdangas pamatskola)

2.Kā attīstīt mācīšanos mācīties. Baiba Mackiala (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

3.Skolotāju sadarbība kopīgā skolēnu mācīšanās procesa plānošanā: lasītprasmes mācīšana stundās. Lilita Lepse, Elizabete Sirotina (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

4.Kā skolotājam mācīties mācīt, lai attīstītu skolēnos mācīšanās paradumus. Signe Berga, Agita Bargā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

5.Mācību procesa plānošana pirmsskolā. Ruta Feldmane (Kalētu pamatskola)

Pārtraukums pl. 14.00 -14.15

Pl. 14.15 – 14.45

21.gadsimta prasmes 21.gadsimta skolā – izaicinājums pedagogiem. Laila Urbāne (Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktore)

Pl.14.45 – 15.00 Muzikāls priekšnesums, apliecību izsniegšana.

29.08.2019. Metodisko apvienību sanāksmes Aizputes vidusskolā

Pl.10.00 – 11.20

-Dabaszinību, matemātikas, informātikas skolotāju MA – “Atgriezeniskā saite” atb.E.Balode, G.Elbere

-Vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb. A.Doniņa-Bašlika

-Logopēdu MA – atb.A.Golubova

-Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere, G.Ozola

Pl.11.30 – 13.00

-Sākumskolas skolotāju MA

-Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA – atb. V.Valdmane

-Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta

-Svešvalodu skolotāju MA – atb. N.Andriekus

-Mūzikas skolotāju MA – atb.M.Pētersone

Pl.13.00 – 14.00

-Klašu audzinātāju MA, “Skolas somas” koordinatoru – atb. A.Kirhnere

16.08.2019.                                                                    Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Darba kārtība

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads