Gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt

 “Gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt” ar šiem Zentas Mauriņas vārdiem maija beigās tika atklātas divas svinīgas pieņemšanas pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja Jura Grasmaņa, kurās tika godināti tie skolēni un viņu pedagogi, kuri ir guvuši augstus sasniegumus Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī tie skolēni, kuriem sekmes mācībās ir teicamas un izcilas.

Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi - tā ir iespēja skolēniem parādīt savas zināšanas, savu radošumu un citas spējas un prasmes. Aizputes novada skolēniem bija iespēja piedalīties 25 dažādās olimpiādēs un konkursos novadā saistītos ar mācību priekšmetiem, kuros piedalījās 265 skolēni no Aizputes novada skolām. Šogad varam priecāties par augstiem sasniegumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības un profesionālas ievirzes izglītības konkursos. Pasākumos tika godināti arī tie skolēni, kuriem ikdienas mācību darbā ir augsti sasniegumi.

Skolēni, kuriem 2018./2019.mācību gadā ir teicamas un izcilas sekmes mācībās tika apbalvoti ar Aizputes novada domes Pateicību:

Laura Balode – Aizputes vsk.10.kl.
Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 7.kl.
Laura Alise Liepiņa – Aizputes vsk.12.kl.
Valērija Movčana – Aizputes vsk. 12.kl.
Alise Otaņķe – Aizputes vsk.7.kl.
Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl.
Annija Veigelte – Aizputes vsk. 7.kl

Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs godalgotas vietas ir ieguvuši:

Laura Auziņa – Aizputes vsk. 9.kl. skolniece Valsts bioloģijas olimpiādē ieguva III pakāpi, skolotāja Vika Vasiļevska;
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 9.kl. skolēns Valsts vēstures olimpiādē ieguva Atzinību, skolotāja Ilze Alsiņa;
Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 6.kl. skolēns Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē ieguva 2.vietu, skolotāja Gunta Elbere;
Laura Balode - Aizputes vsk. 10.klases skolniece ieguva Atzinību Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Ilze Spīre.

Sasniegumi interešu izglītībā:

Annija Vītola – Aizputes vsk. skolniece Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā ieguva augstāko pakāpi par augstu māksliniecisko sniegumu, skolotāja Rudīte Vītola;

Laura Catlakša -Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolniece Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Kurzemes reģionā ieguva augstāko pakāpi, skolotāja Agrita Zundovska;

Rihards Niklāvs Lējējs – Aizputes vsk. skolēns ieguva 1. pakāpi (nominācija Zelta muzikants) Valsts mērogā folkloras muzicēšanas konkursā finālā Rīgā;

Rūta Jablonska -  Aizputes vsk. skolniece ieguva 2. pakāpi (nominācija Sudraba muzikante) muzikants) Valsts mērogā folkloras muzicēšanas konkursā finālā Rīgā, skolotāja Vija Līce.

Aizputes Mākslas skolas audzēkņi pedagoģes Ances Ausmanes vadībā ir ieguvuši godalgotas vietas Valsts vizuāli plastiskās mākslas konkursā:

Kārlis Lanka – 1. vieta, Beāte Spāģe - Atzinība.

Uz pieņemšanu tikai aicināti Aizputes mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, kuriem šogad ir ļoti daudz augstu sasniegumu Valsts mēroga un citos konkursos:

Laura Ozola- 3.vieta saksofona spēlē valsts konkursa finālā (ped. Guntis Simanovičs, koncertmeistare Rinta Balode); Igo Zušs -3.vieta trompetes spēlē valsts konkursa finālā (ped.Jānis Kudums, koncertmeistare Rinta Balode);Marta Ļaudama-2.vieta sitaminstrumentu spēlē valsts konkursa   2.kārtā (ped. Ikars Ruņģis, koncertmeistare Rinta Balode; Beāte Jasaite -2.vieta flautas spēlē valsts konkursa 2.kārtā (ped. Guntis Simanovičs, koncertmeistare Olga Stankeviča);Arta Baļeva – 3.vieta trompetes spēlē valsts konkursa 2.kārtā un 2.vieta Kurzemes un Žemaitijas reģ. pūšaminstrumentu spēles konkursā (ped. Jānis Kudums, koncertmeistare Rinta Balode);Klāvs Gustavs Gūtmanis- 3.vieta sitaminstrumentu spēlē valsts konkursa 2.kārtā(ped.Ikars Ruņģis, koncertmeistare Rinta Balode);Elga Alise Kārkliņa, Paula Rebeka Biteniece, Regīna Kuciņa, Hanna Cinovska, Zane Mellupe (instr.ans. un duets- 2. un 3.vieta Madlienā akordeonistu ansambļu atlasē uz starptautisko konkursu. (Ped.Kristīne Braze);

Elga Alise Kārkliņa, Paula Rebeka Biteniece, Regīna Kuciņa (trio) un Zane Mellupe, Paula Rebeka Biteniece(duets) 1.un 2.vieta starptautiskajā akordeonistu ansambļu konkursā Limbažos un instrumentālo ansambļu konkursā Nīcā; Trio- 1.vieta,duets-atzinība vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā” Rojas ritmi” (Ped.Kristīne Braže); Betija Dziduha- 3.vieta trompetes spēlē Kurzemes un Žemaitijas reģ. pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā (ped.Jānis Kudums, koncertmeistare Rinta Balode);Elza Bādere- 1.vieta vijoles spēlē Kurzemes reģ. vijoles spēles audzēkņu konkursā. (ped. Dzintra Salmiņa ,koncertmeistare Rinta Balode).

Visiem tika dāvināta aizputnieces Mirdzas Birznieces grāmata “Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti” un citas piemiņas veltes.          

Paldies visiem pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu 2018./2019.mācību gadā.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads