Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2018./2019.mācību gads

Mācību gada 2.semestris izglītības iestādēs ir aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Ir notikušas 26 mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi, kuros piedalījās 261 Aizputes novada skolēns, no kuriem 83 ieguva godalgotas vietas. Pēc olimpiāžu rezultātiem skolēni tiek uzaicināti piedalīties valsts mācību priekšmeta olimpiādē. Tas ir liels pagodinājums un novērtējums tikt uzaicinātam uz Valsts olimpiādi. Šogad uz Valsts olimpiādēm tika uzaicināti:

Laura Auziņa – Aizputes vsk. 9.kl. uz Valsts bioloģijas olimpiādi, kurā ieguva III pakāpi;
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 9.kl. uz Valsts vēstures olimpiādi, kurā ieguva Atzinību;
Elza Mellupe – Aizputes vsk. 9.kl. uz valsts matemātikas olimpiādi.
Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 6.kl. skolēns Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē ieguva 2.vietu.
Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē Laura Balode no Aizputes vsk. ieguva Atzinību.

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Rezultāti starpnovadu 2.posma mācību priekšmetu olimpiādēs:

Bioloģijas olimpiāde 30.11.2018.

Laura Auziņa – Aizputes vsk. 9.kl., 1.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska (valsts olimpiādē iegūta 3.vieta)
Brenda Blūma-Saimniece – Aizputes vsk. 9.kl., skolotāja Vika Vasiļevska

Vēstures olimpiāde 11.01.2019.

Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 9.kl., 2.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa (valsts olimpiādē iegūta Atzinība)
Laura Balode – Aizputes vsk. 10.kl., Atzinība, skolotāja Ilze Alsiņa
Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 9.kl., Atzinība, skolotāja Ilze Alsiņa

Latviešu valoda 8.-9.kl. 14.01.2019.

Aija Sudraba- Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl., 1.vieta, skolotāja Agrita Zundovska
Daniels Arnis Krūmiņš – Kalvenes pamatskolas 8.kl., 3.vieta, skolotāja Signe Tomsone
Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 9.kl., 2.vieta, skolotāja Ilona Berga
Elza Mellupe – Aizputes vsk. 9.kl., Atzinība, skolotāja Inese Greiere
Aleksis Beltiņš– Aizputes vsk. 9.kl., Atzinība, skolotāja Inese Krauze
Madara Šteina – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9kl., Atzinība, skolotāja Dace Skadiņa

Fizika 9.-12kl. – 18.01.2019.

Elza Mellupe – Aizputes vsk. 9.kl., Atzinība, skolotājs Juris Zauers
Pēteris Goldbergs – Aizputes vsk. 11.kl., Atzinība, skolotāja Eva Balode
Latviešu valoda 11.- 12.kl. – 28.01.2019.
Madara Ozola – Aizputes vsk. 12.kl – 1.vieta, skolotāja Inese Krauze

Ekonomika 11.-12.klasēm 30.01.2019.

Kalvis Petrēvics – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Ērika Grāmatniece
Matemātikas olimpiāde 3.-4.klasēm 31.01.2019.
Alberts Knapšis – Aizputes vsk. 4.kl. – 1.vieta, skolotāja Daila Zaiceva
Roberts Ludbaržs – Aizputes vsk. 4.kl. – 3.vieta, skolotāja Irēna Catlakša
Adrianss Jonass – Kalvenes pamatskolas 4.kl. – Atzinība, skolotāja Aija Valkaša
Keita Cīrule – Aizputes vsk. 3.kl. – 3.vieta, skolotāja Antra Grundmane
Sandis Ašmanis – Dzērves pamatskolas 3.kl. – Atzinība, skolotāja Lāsma Jūrmale
Klāvs Kirfs – Aizputes pagasta pamatskolas 3.kl. – Atzinība, skolotāja Agita Šēniņa

Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. – 01.02.2019.

Elza Mellupe – Aizputes vsk. 9.kl., 2.vieta, skolotāja Gunta Elbere (uzaicināta uz valsts olimpiādi)
Kalvis Petrēvics – Aizputes vsk. 12.kl., Atzinība, skolotāja Dace Pole
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde – 04.02.2019.
Brenda Blūma Saimniece – Aizputes vsk. 9.kl. – 2.vieta, skolotāja Eva Balode
Laura Balode – Aizputes vsk. 10.kl. – 3.vieta, skolotāja Eva Balode

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. 05.02.2019.

Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 9.kl. – Atzinība, skolotāja Irita Dobele

Matemātika 5.-8.kl. 15.02.2019.

Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 6.kl., 1.vieta, skolotāja Gunta Elbere; Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē iegūta 2.vieta.
Aija Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl., 1.vieta, skolotāja Valda Rudīte
Laura Dēlande – Kalvenes pamatskolas 5.kl., 2.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše
Kristians Puks – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 5.kl., 3.vieta, skolotāja Valda Rudīte

Vizuālās mākslas olimpiāde – 01.03.2019.; 11.04.2019.

Alise Zemture – Aizputes pag. 6.kl. – Atzinība, skolotāja Anda Liparte
Evelīna Pugule – Dzērves pamatskola 6.kl. – 3.vieta, skolotāja Kristīne Elerte
Katrīna Saučuka – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 6.kl. – Atzinība, skolotāja Ilze Beltiņa
Luīze Hulzinga – Aizputes vsk. 5.kl. – 2.vieta, skolotāja Ilze Spīre
Trīne Pucena – Aizputes vsk. 5.kl. – 1.vieta, skolotāja Ilze Spīre
Katrīna Līna Vēvere – Aizputes vsk. – 2.vieta, skolotāja Ilze Spīre
Laura Catlakša – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – 3.vieta, skolotāja Ilze Beltiņa
Mariss Roga – Aizputes vsk. 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Ilze Spīre
Laura Gansone - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – Atzinība, skolotāja Ilze Beltiņa
Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, skolotāja Ilze Spīre
Gia Zuša – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, skolotāja Ilze Spīre
Madara Šteina - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – 1.- 2vieta, skolotāja Ilze Beltiņa
Laura Balode – Aizputes vsk. 10.kl. – 1.-2.vieta, skolotāja Ilze Spīre, Kurzemes reģionā - Atzinība
Madara Alecka – Aizputes vsk. 11.kl. – 1.-2.vieta, skolotāja Ilze Spīre
Tīna Renāte Šalma - Aizputes vsk. 11.kl. – 1.-2.vieta, skolotāja Ilze Spīre
Pēteris Goldbergs - Aizputes vsk. 11.kl. – 3.vieta, skolotāja Ilze Spīre

Angļu valoda 7.klasei 07.03.2019.

Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 7.kl. – 2.vieta, skolotāja Sarmīte Vilsone
Kendija Pabērza – Dzērves pamatskolas 7.kl. – 2.vieta, skolotāja Liene Bērziņa
Sannija Liebus – Dzērves pamatskolas 7.kl. – 3.vieta, skolotāja Liene Bērziņa
Madara Rēdere – Aizputes vsk.7.kl. – Atzinība, skolotāja Sarmīte Vilsone

Ģeogrāfijas olimpiāde 7.kl. – 02.04.2019.

Annija Veigelte – Aizputes vsk. 7.kl. – 2.vieta, skolotāja Ērika Grāmatniece
Madara Rēdere – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, skolotāja Ērika Grāmatniece
Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, skolotāja Ērika Grāmatniece

Krievu valoda 7.;8.klasei – 04.04.2019.

Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – 2.vieta, skolotāja Natālija Andriekus
Artūrs Strazds – Kalvenes pamatskolas 8.kl. – 3.vieta, skolotājs Žanis Bogdans
Lauris Baturovs - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – Atzinība, skolotāja Natālija Andriekus
Marta Līga Cinovska – Aizputes vsk. 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Juta Priedniece
Laura Catlakša – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Natālija Andriekus
Sannija Liebus – Dzērves pamatskolas 7.kl. – 2.vieta, skolotāja Gunta Rūtenberga
Uģis Knops - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – 3.vieta, skolotāja Natālija Andriekus
Annija Veigelte - Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, skolotāja Irina Bogdane

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4.klasei – 11.04.2019.

Beāte Āreniece – Aizputes pag.pamatskola – 2.vieta, skolotāja Kristīne Elerte
Anna Marija Grīnberga – Aizputes vsk. 1.kl. – 1.vieta, skolotāja Ilze Jonase
Beāte Spāģe – Aizputes vsk. 4.kl. – 2.vieta, skolotāja Vineta Bardanovska.

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads