Radošās aktivitātes Aizputes Mūzikas skolā

Tuvojoties 2018./2019.mācību gada izskaņai Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi var atskatīties uz konkursiem, koncertiem, festivāliem, meistarklasēm bagātu gadu.

Rudens pusē turpinājām jau iesākto koncertciklu “Latvijas simtgadi gaidot” Aizputes un Kuldīgas novadu vispārizglītojošajās skolās.

Tā kā šajā mācību gadā savu muzicēšanas prasmi valsts mēroga konkursos vajadzēja rādīt pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem, tad, protams, notika nopietna gatavošanās. Priecē, ka arī rezultāti neizpalika. Valsts konkursa 2.kārtā godalgotās otrās vietas savās vecuma grupās ieguva Laura Ozola (Ped. Guntis Simanovičs)un Marta Ļaudama (ped.Ikars Ruņģis),3.vietas ieguva Beāte Jasaite (ped. Guntis Simanovičs), Igo Zušs un Arta Baļeva (ped.Jānis Kudums) ,Klāvs Gustavs Gūtmanis(ped.Ikars Ruņģis) Koncertmeistares Rinta Balode un Olga Stankeviča. Uz konkursa trešo kārtu tika izvirzīti divi mūsu skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi –Marta Ļaudama un Klāvs Gustavs Gūtmanis. Kā arī divi pūšaminstrumentu spēles audzēkņi-Laura Ozola un Igo Zušs, kuri katrs sava instrumenta un vecuma grupā ieguva godalgoto 3.vietu.

Šogad īpaši priecē  dažāda mēroga sasniegumi konkursos mūsu akordeonistēm-duetam (Paula Rebeka Biteniece, Zane Mellupe) un instrumentālajam ans. (Elga Alise Kārkliņa ,Paula Rebeka Biteniece ,Regīna Kuciņa un Hanna Cinovska ,pedagoģes Kristīnes Bražes vadībā. Jau rudens pusē ,piedaloties mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkursā Madlienā, instr.ans.(2.vieta)un duets(3.vieta)ieguva tiesības startēt starptautiskajā akordeonistu ansambļu konkursā Limbažos. Audzēknes atgriezās mājās ar uzvaru, jo trio (Elga, Paula un Regīna) ieguva 1.vietu ,duets (Zane un Paula)2.vietu.

Trio šogad ieguva godalgotās 1.vietas arī piedaloties mazpilsētu mūzikas skolu kameransambļu konkursā Nīcā un vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā ”Rojas ritmi” Duets šajos divos konkursos ieguva 2.vietu un Atzinību.

Jau ikgadēji piedalāmies Kurzemes un Žemaitijas reģ. mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Saldū. Šogad ar godalgotām vietām mājās atgriezās pedagoga Jāņa Kuduma audzēknes Arta Baļeva(2.vieta)un Betija Dziduha(3.vieta).

Pirmās pakāpes Diplomu Kurzemes reģ. vijoles spēles audzēkņu konkursā Saldū ieguva pedagoģes Dzintras Salmiņas audzēkne Elza Bādere. Koncertmeistare Olga Stankeviča.

Visiem skolas audzēkņiem bija iespēja muzicēt nu jau tradicionālajos Ziemassvētku ieskaņas koncertos skolas koncertzālē, gan vecāku ,gan aizputnieku priekam. Muzicējām arī novadā-pilsētas svētkos, Cīravas bibliotēkā, biedrībā ”Aizputes Samarietis” , Cīravas pirmsskolas izglītības iestādē ,sporta laureātu apbalvošanā, mākslinieka J.Kalnmaļa izstādes atklāšanā u.c. pasākumos .Ikgadēji muzicējam konkursu godalgoto vietu ieguvēju audzēkņu pieņemšanās pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja.

Valsts svētkos ,Ziemassvētkos  koris (diriģente Arta Kangīzere) instrumentālais ansamblis (vad. Kristīne Braže)un individuālie izpildītāji muzicēja Aizputes Ev. luteriskajā Sv. Jāņa baznīcā, Rīgā Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā, kā arī Lieldienās Snēpeles evaņģēliski luteriskajā baznīcā .

Aizputes Mūzikas skolas pedagogi, pilnveidojot savu profesionālā pieredzi , piedalījušies dažādās reģionālā centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vsk. organizētajās meistarklasēs (O.Petrauska, K.Zemīša,H.Hansenas ,D.Bičkovskas u.c.) .Kā arī esam meistarklases organizējuši paši savā skolā .Šajā mācību gadā Aizputes Mūzikas skolā notika Liepājas reģiona mūzikas skolu metodiskā diena ,kurā ar savu pieredzi dalījās akordeonists Kaspars Gulbis ,kā arī meistarklase klavierspēles audzēkņiem, kuru vadīja Sana Villeruša un Francis Gaiļus. Sadarbībā ar Liepājas Mūzikas vsk. pedagogiem, programmu vadītājiem Andri Kontautu un Kristīni Varažinsku organizētas meistarklases kora klases un pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem.

Audzēkņu prakses un karjeras dienās četras reizes mācību gadā apmeklējām tematiskus, izglītojošus un audzinošus koncertus skolu jaunatnei ”Mūzika Tev” Rīgā Kongresu namā. Kā arī pabijām dažādos muzejos, izstādēs. Šogad ,piemēram, lielu audzēkņu interesi izraisīja izstāde ”Mūzikas instrumentu būve Latvijā” Rīgas Dizaina un mākslas vsk.

Aktivizējam kolektīvās muzicēšanas formas savā skolā un piedalāmies Liepājas Mūzikas ,mākslas un dizaina vsk. organizētajos pasākumos. Šogad bijām Liepājas reģiona mūzikas skolu apvienotā akordeonistu orķestru salidojumā ”Lai skan”, kur kopīgajā un skanīgajā muzicēšanā pedagoģes Lindas Rozentāles vadībā dalību ņēma astoņas mūsu skolas jaunās akordeonistes-Paula Rebeka Biteniece, Zane Mellupe, Arta Agrita Ziemele, Elga Alise Kārkliņa, Amanda Dobele, Elīza Cveigele, Gabriela Šteinberga, Samanta Andersone, kuras kopīgajai muzicēšanai sagatavoja pedagoģe Kristīne Braže. Pūšaminstrumentu spēles ansambļa audzēkņi pedagoga Ojāra Strunga vadībā piedalījās kolektīvās muzicēšanas festivālā un pasniedzējas Māras Lemken meistarklasē( Markuss Bitenieks,Markuss Birkmanis,Beāte Jasaite,Kārlis Bergs).Liepājā, Lielā Dzintara kamerzālē 7.,8., 9.klašu pianistu ‘’Klaviermūzikas vakarā” piedalījās Inita Gūtmane. Ped.Rinta Balode .Mūsu skolas jaunās vijolnieces Elzu Zitāni un Santu Saniju Eņģeli, pedagoģe Dzintra Salmiņa sagatavoja muzicēšanai Liepājas reģ .mūzikas skolu vijolnieku un čellistu apvienotajā orķestrī ar nosaukumu” Mēs esam un būsim… “LMMDV. Koncertā ar šādu pašu nosaukumu muzicēja 1.-3.kl.vijolnieku ansamblis – Melanija Elma Gulbe, Odrija Cinkus, Viesturs Andrejs Reņģe, Līva Pētersone, Patrīcija Alise Kronberga, Elza Bādere.

Sadarbojamies un piedalāmies arī citu Liepājas reģ. mūzikas skolu organizētajos pasākumos. Kora klases meiteņu ansamblis Samanta Gleizupa, Sabīne Gleizupa, Ruslana Knaute ar savu pedagoģi Sandru Strazdiņu šajā mācību gadā piedalījās Liepājas apkārtnes mūzikas skolu radošajā dienā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā ,kuru vadīja komponiste Selga Mence. Akordeonistu duets un trio savukārt piedalījās Kalētu Mūzikas un mākslas skolas jaukto instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu koncertā-festivālā ”Vai Tu mani dzirdi?’’u.c.

Paldies par sadarbību un ieguldīto darbu audzēkņiem,pedagogiem,vecākiem!

Lai visiem veiksmīga mācību gada izskaņa un saulainas brīvdienas!

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads