Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veru durvis uz augstskolu”

Jau trešo gadu Aizputes vidusskolas 11. un 12. klašu skolēni tiek aicināti uz tālākizglītības izpēti karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Veru durvis uz augstskolu”, kurš notiek V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Šogad pasākums notika 23.janvārī, un uz to devās 36 vidusskolēni.

Pasākumā sevi prezentēja septiņas augstākās mācību iestādes, no kurām vidusskolēni varēja izvēlēties divas sev tīkamākās. Mācībspēki skolēnus iepazīstināja ar mācību programmām, informēja par studiju maksām un mācību kredītiem, par budžetu vietām un stipendiju iespējām, par dienestu viesnīcām un par apmaiņu programmu iespējām studēt ārzemēs, kā arī par studentu dzīvi ārpus studijām.

Augstskolas, uz kurām “skatās” Aizputes vidusskolēni:

Latvijas Universitāte – 15,
Rīgas Tehniskā universitāte – 11,
Rīgas Stradiņas universitāte – 12,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 11,
Liepājas Universitāte – 11,
Ventspils Augstskola – 2,
Latvijas Kultūras koledža – 8 skolēni

Mājupceļā vidusskolēni izdarīja secinājumu, ka šāda veida pasākums ir vērtīgs, jo ir iespējams iegūt sev interesējošu informāciju par augstskolu, kurā vēlētos iegūt profesionālo izglītību. Pavasara mēnešos notiks augstskolu Informācijas dienas un pasākumi “Studenta kurpēs”, kuros laipni aicināti arī mūsu vidusskolēni, lai iepazītos ar tālākizglītības mācību iestādēm klātienē.

 Paldies Aizputes vidusskolas direktorei par atbalstu, nodrošinot transportu.

Aizputes vidusskolas pedagogs, karjeras konsultants Monta Balode

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads