Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu godināšana pie Domes priekšsēdētāja

   Maija beigās tika organizētas divas svinīgas pieņemšanas pie Domes priekšsēdētāja, kurās tika godināti skolēni un viņu skolotāji, kuri šogad saņēmuši godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Uz pasākumu tika aicināti arī tie skolēni, kuriem ir teicamas un izcilas sekmes mācībās. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis, priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis un Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs Imants Ozols, novērtējot skolēnu ieguldījumu nopietnā mācību darbā un sveicot ar rezultātiem olimpiādēs un konkursos. Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka teica paldies, jo katrs skolēns ir ieguldījis, lai Aizputes novada vārds izskanētu valsts mērogā un katrs skolotājs veicinājis Aizputes novada skolēnus iegūt izcilas zināšanas. Latvijas simtgades gadā, sakot paldies, skolēni un skolotāji saņēma piemiņas veltes ar Latvijas simboliku.

Nav mums kalnu grēdu augstu.
Nav mums aizas dziļum dziļās.
Mums ir latvju dainas austas.
Mums ir Rainis - Aspazija.

Lāčplēsis ar lāča spēku.
Sprīdītis ar sirdi cēlu.
Mums ir lauki - meži, noras.
Rokas tulznās sastrādātas.

Mums ir prāts, un stipra griba.
Varam mēs un gribam darīt.
Savu zemi - sevī turēt.  (Gunta Ristameca)

Profesionālās ievirzes mākslas skolu valsts konkursā 1.vietu ieguvusi Aizputes Mākslas skolas audzēkne Alīna Pujāte, pedagoģe Ilze Spīre.

Valsts konkursā vijoļspēlē 3.vietu ieguvusi Aizputes Mūzikas skolas audzēkne Elza Zitāne, pedagoģe Dzintra Salmiņa.

Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē:

3.vietu ieguvuši Kārlis Lanka un Alise Otanķe no Aizputes vsk., skolotāja Gunta Elbere;
3.vietu ieguvusi Aija Sudraba no Māteru Jura Kazdangas pamatskolas, skolotāja Valda Rudīte;
Atzinību ieguvis Kristofers Knapšis no Aizputes vsk., skolotāja Marita Rudzīte.

Skolēni no 7.-12.klasei, kuru sekmes mācībās ir teicamas un izcilas:

Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskola;
Renāte Ausmane – Aizputes vsk.;
Laura Auziņa – Aizputes vsk.;
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk.;
Brenda Blūma – Saimniece – Aizputes vsk.;
Laura Balode – Aizputes vsk.;
Ance Drulle – Aizputes vsk.;
Santa Zemture – Aizputes vsk.;
Terēze Džabrailova – Aizputes vsk.
Elīna Juska – Aizputes vsk.;
Agnita Ziemele – Aizputes vsk.

Panākumi interešu izglītības konkursos:

Pulkā eimu, pulkā teku 2018.:

1.pakāpi ieguvuši Patrīcija Kronberga, Rihards Niklāvs Lējējs, 2.pakāpi Rūta Jablonska no Aizputes vsk., skolotāja Vija Līce.

Skatuves runas konkurss:

1.pakāpi ieguvuši Jānis Bīmanis, skolotāja Vita Buzoverova;
Ketija Pujāte, Brendons Blums Saimnieks, skolotāja Inese Krauze – Aizputes vsk.;
Katrīna Jurkovska, skolotāja Lāsma Jurmale – Dzērves pamatskola;
Laura Catlakša, skolotāja Ruta Eglīte -  Māteru Jura Kazdangas pamatskola
2.pakāpi ieguvuši Laura Ozola, skolotāja Irēna Catlakša – Aizputes vsk.;
Nadīna Rudzīte, skolotāja Inese Krauze – Aizputes vsk.;
Alma Andersone, skolotāja Ināra Bunka – Dzērves pamatskola.

Vides objektu un mākslas darbu konkursā „Visa Dieva radībiņa saulīte līgojās” valsts mērogā 2.pakāpi ieguvuši Evelīna Pocjus, Helēna Elizabete Jankovska, Nora Lauva, Kristīne Buce, Marta Liepiņa, skolotāju Agita Bergmane – Skolēnu jaunrades centrs.

Junior Achievement konkurss

Atzinību ieguvusi Katrīna Saučuka no Māteru Jura Kazdangas pamatskolas, skolotāja Anda Doniņa - Bašlika
TDK „Vārpa” ieguvis 2.pakāpi Liepājas apriņķa tautas deju skatē, skolotāja Inta Rudzīte.

Latvijas skolu sacensībās volejbolā „TOP kauss 2018”

Aizputes vsk. jauniešu grupā ieguvusi 1.vietu, skolotājs Gints Stiere,
Aizputes vsk. pamatskolu grupā meitenēm ieguvusi 3.vietu, Indulis Laškovs.

Latvijas skolēnu 71.spartakiādē rudens krosā:

1.vieta Artūrs Niklāvs Medveds, 2.vieta Valters Jonass, Ginta Krūzēna, 3.vieta Marta Bādere, Līva Skoreja,  skolotāja Iveta Pūpola – Aizputes vsk.
1.vieta Sintija Zomberga, skolotāja Gita ozola – Māteru Jura Kazdangas pamatskola.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads