Olimpiāžu rezultāti 2017./2018.mācību gads

Mācību gada 2.semestris izglītības iestādēs ir aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Ir notikušas gandrīz 30 mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi. Pēc olimpiāžu rezultātiem skolēni tiek uzaicināti piedalīties valsts mācību priekšmeta olimpiādē. Šogad Kalvis Petrēvics Aizputes vidusskolas 11.klases skolēns piedalījās valsts matemātikas olimpiādē; Aizputes vidusskolas 11.klases skolniece Madara Ozola piedalījās valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē; Agris Deduškevics Aizputes vsk. 12.klases skolēns piedalījās valsts angļu valodas vidusskolas olimpiādē. Pavisam starpnovadu olimpiādēs ir piedalījušies 265 skolēni no Aizputes novada skolām. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Rezultāti starpnovadu 2.posma mācību priekšmetu olimpiādēs:

Vizuālā māksla 1.-4.klasēm (11.04.2018.)
Endija Petrauska – Kalvenes pamatskola – 1.vieta, skolotāja Anna Mētra
Estere Gaile – Kalvenes pamatskola – 1.vieta, skolotāja Anna Mētra
Beāte Spāģe – Aizputes vsk. – 1.vieta, skolotāja Agrita Fausta
Marta Pole –Dzērves pamatskola – 1.vieta, skolotāja Kristīne Elerte
Dāvids Jansons – Dzērves pamatskola – 2.vieta, skolotāja Kristīne Elerte
Edgars Rjabinkins – Aizputes pag.pamatskola – Atzinība, skolotāja Inga Eidiņa
Bruno Dēlands – Kalvenes pamatskola – Atzinība, skolotāja Anna Mētra

Fizika 8.klasēm (11.04.2018.)
Laura Auziņa – Aizputes vsk. 8.kl. – 2.vieta, skolotājs Juris Zauers
Roberts Vītols – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – 3.vieta, skolotāja Ilona Bloka

Krievu valoda 7.-8.klasēm (09.04.2018.)
Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Natālija Andriekus
Lauris Baturovs - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – 2.vieta, skolotāja Natālija Andriekus
Artūrs Strazds – Kalvenes pamatskolas 7.kl. – 3.vieta, skolotāja Linda Bahmane
Laura Jegorova – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, skolotāja Irina Bogdane
Adriana Cilke – Aizputes vsk. 8.kl. – 3.vieta, skolotāja Juta Priedniece

Ģeogrāfija 7.klasei (09.03.2018.)
Martins Ruzaiķi – Kalvenes pamatskolas 7.kl. – Atzinība, skolotāja Vita Roģe

Vācu valoda 8.klasei (26.02.2018)
Laura Auziņa – Aizputes vsk. 8.klase, 2.vieta, skolotāja Vija Zusmane
Paula Rebeka Biteniece – Aizputes vsk. 8.klase, 3.vieta, skolotāja Vija Zusmane

Angļu valodas olimpiāde 7.klasei (23.02.2018)
Enija Kristiāna Drešmane – Aizputes vsk. 7.kl., 3.vieta, skolotāja Sarmīte Vilsone
Daniels Arnis Krūmiņš – Kalvenes pamatskolas 7.kl., Atzinība, skolotāja Skaidrīte Segliņa
Rainers Matisons – Kalvenes pamatskolas 7.kl., Atzinība, skolotāja Skaidrīte Segliņa

Matemātika 5.-8.klasei (16.02.2018.)
Renāte Ausmane
– Aizputes vsk. 8.klase, 1.vieta, skolotāja Marita Rudzīte
Elza Mellupe – Aizputes vsk. 8.klase, 3.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.klase, 2.vieta, skolotāja Vada Rudzīte
Artūrs Strazds – Kalvenes pamatskolas 7.klase, 3.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše
Sannija Liebus – Dzērves pamatskolas 6.klase, 1.vieta, skolotāja Līga Stadgale
Alise Otaņķe – Aizputes vsk.6.klase, 2.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Alise Grīnberga – Aizputes vsk. 6.klase, Atzinība, skolotāja Gunta Elbere
Enija Tomsone – Aizputes vsk. 5.klase, 2.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Kārlis Lanka – Aizputes vsk. 5.klase, 3.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Rēzija Apine – Aizputes vsk. 5.klase, Atzinība, skolotāja Gunta Elbere

Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm (02.02.2018.)
Kalvis Petrēvics
– Aizputes vsk. 11.klase, 1.vieta, skolotāja Dace Pole

Matemātikas olimpiāde 3.-4.klasēm (30.01.2018.)
Laura Dēlande – Kalvenes pamatskolas 4.kl. – 3.vieta, skolotāja Aija Valkaša|
Kristians Puks – Māteru Jura Kazdangas pamatskola 4.kl. – Atzinība, skolotāja Aina Šustere
Krišjānis Rupeiks – Aizputes vsk. 4.kl. – Atzinība, skolotāja Sanita Kuzmiča
Zane Apsīte – Aizputes pag.pamatskolas 3.kl. – 2.vieta, skolotāja Agita Šēniņa
Alberts Knapšis – Aizputes vsk. 3.kl. – Atzinība, skolotāja Daila Zaiceva

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm (16.01.2018.)
Laura Balode – Aizputes vsk. 9.kl. – 1.vieta, skolotāja Gita Tomase

Diāna Angelika Šmite – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – 3.vieta, skolotāja Dace Skadiņa
Brenda Blūma Saimniece – Aizputes vsk. 8.kl. – Atzinība, skolotāja Ilona Berga
Elza Mellupe – Aizputes vsk. 8.kl. – Atzinība, skolotāja Inese Greiere

Vēstures olimpiāde 9.klasēm (12.01.2018.)
Laura Balode – Aizputes vsk. 9.kl. – 2.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa

Angļu valoda 10.-12.klasei (01.12.2017.)
Agris Deduškevics – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Ligita Plāte - uzaicināts uz valsts olimpiādi

Bioloģija 9.-12.klasēm (30.11.2017)
Ance Drulle – Aizputes vsk. 10.kl. – 2.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Madara Alecka – Aizputes vsk. 10.kl. – 3.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Madara Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Agris Deduškevics – Aizputes vsk.12.kl. – 3.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Agnita Ziemele – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, skolotāja Vika Vasiļevska
Elza Otaņķe – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, skolotāja Vika Vasiļevska

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads