Mēs katrs spējam baltākos brīnumus radīt!

 Skolotāju diena visos laikos ir bijusi svētku diena, kas nevienam nav radījusi nekādas diskusijas. Gan skolēniem, gan vecākiem allaž ir bijis skaidrs, ka šī ir diena, kad iepriecināt pedagogus ar ziediem, ar laba vēlējumiem, ar interesantām aktivitātēm. Tā arī Aizputes novadā 6.oktobrī visu skolu darbinieki, pulcējās Kazdangas pagasta Kultūras centrā, lai godinātu kolēģus, gan skolotājus, gan tehniskos darbiniekus, lai kopā baudītu labu koncertu, atpūstos.

 

 

Mēs katrs spējam
Baltākos brīnumus radīt –
No zieda,
No vārda,
No krāsas,
No skaņas,
No vēja.
Mēs katrs protam to tālāk dot
Mīlot un atbildes neprasot.

 Pasākumā klātesošos uzrunāja izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka. Atkal esam gatavi jauniem izaicinājumiem. Sabiedriskajai apspriešanai ir nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksts „izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Šī ir unikāla iespēja skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam sabiedrībā ietekmēt saturu mācībām skolās Latvijā. Mūsu mērķis ir jau, sākot no pirmsskolas, izglītot 21.gadsimta cilvēku, Atbildīgu sabiedrības dalībnieku, kurš iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot, tādu Latviju, ar kuru lepojamies, radošu darītāju, kurš ievieš inovācijas. Personību ar pašapziņu, kura ciena un rūpējas par sevi un citiem; kura prasmes un ieradumi balstīti vērtībās, kam mācīties nemitīgi un ar aizrautību ir kļuvis par ieradumu. Šogad priecē 9.klašu skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos, paldies Jums skolotāji par darbu, mūsu skolēni ir uzrādījuši augstākus rezultātus kā valsts vidējais sniegums. Piekrītu, ka skolēnu sniegums eksāmenos nav vienīgais kritērijs, lai vērtētu skolu, un esmu piesardzīga pret reitingiem, tomēr, kad esam tajos iekļuvuši, mēs esam ļoti priecīgi un lepojamies, ka Aizputes vidusskola ir iekļuvusi 100 labāko Latvijas skolu topā, vērtējot 12.klašus skolēnu sniegums centralizētajos eksāmenos. Māteru Jura Kazdangas pamatskola ir iekļuvusi Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā starp skolām, kuru skolēni ir uzrādījuši augstu sniegumu valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. Pie Aizputes vidusskolas plīvo Mammadabas karogs, pie Dzērves pamatskolas Zaļais karogs. Esam iekļuvuši dažādos valsts mēroga kopvērtējumos pirmajās vietās sportā.Aizputes pagasta pamatskola ieguvusi Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu un turpina īstenot pasākumus un aktivitātes, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. Kalvenes pamatskola ir izskolojusi ne tikai pasaules čempionu, bet arī saņēmusi augstu novērtējumu akreditācijas procesā. Lažas skolas skolēni saņem balvas dažādos valsts mēroga konkursos speciālo skolu grupā. Būtiski ir tas, vai skola spēj elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, un skolēnu individuālām vajadzībām, lai ikviens būtu sadzirdēts, saredzēts, novērtēts, cienīts, tad arī sabiedrība skolu novērtēs pozitīvi. Skolēniem ir iespēju saturīgi piepildīt dienas otro pusi, apmeklējot profesionālās ievirzes programmas, interešu izglītības programmas un katru gadu valsts mēroga konkursos Aizputes novada audzēkņiem ir panākumi. Mūsdienu steigā mēs visi domājam pārāk daudz, meklējam pārāk daudz, gribam pārāk daudz un aizmirstam priecāties par to, kas mums jau ir.

Pasākumā pedagogus sveica Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis, sakot sirsnīgu paldies, skolotājiem, par ieguldīto darbu. Novēlot, lai pietiek enerģijas, iedvesmas un pozitīvu emociju, lai katram ir skolēni, no kuriem paši varam mācīties un gūt gandarījumu par viņu sasniegumiem!

2016.gada septembrī tika pieteikts jauns Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss Lieliskais klases audzinātājs!

Ar mērķi popularizēt klases audzinātāja darbu, novērtējot tā nozīmi skolēnu izglītošanā un personības attīstībā; popularizēt labās prakses piemērus audzināšanas darbā un rosināt ikvienu klases audzinātāju kvalitatīvam, aktīvam, radošam darbam. Nominācijai audzinātājus ir izvirzījušas skolas. Nominācijas ieguva:

1. Aizputes vsk. skolotāja Daiga Tīmane – audzinātājas svarīgākais mērķis audzināt savus skolēnus kļūt par krietniem cilvēkiem, atbildīgām, izglītotām personībām. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar citiem mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem. Balva par atbildīgu, profesionālu darbu audzināšanas jomā.

2. Aizputes pag.pamatskolas skolotāja Ērika Tiļuga. Skolotājai ir gadiem iestrādātas un pārbaudītas metodes klases audzināšanā. Skolotāja veic skolēnu izpēti, klases saliedēšanas pasākumus. Regulāri sadarbojas ar skolēnu vecākiem. Par audzināmo klasi tiek veidots albūms, kur notikumi fiksēti fotogrāfijās.

3. Dzērves pamatskolas skolotāja Lāsma Jūrmale – skolotāja lielu uzmanību pievērš skolēnu individuālo talantu un spēju attīstīšanai un pilnveidošanai. Ļoti veiksmīgs ir sadarbības modelis skolēns – skolotājs – vecāki. Skolotāja iesaista savu klasi dažādos projektos, kas šobrīd ir aktuāli valsts mērogā „Meža ABC, ZZčempionāts, karjeras pasākumos, EKO skolas aktivitātēs.

4. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas klases audzinātāja Liene Juzupe – Skolotāja kā klases audzinātāja ir tikai četrus gadus, audzina savu pirmo klasi. Prot veiksmīgi izvirzīt darba prioritātes, meklē netradicionālus pasākumus, ar kuru palīdzību skolēnu dzīvi padara interesantāku. Pateicībā skolotājai par viņas darbu un sirsnīgajām attiecībām skolēni dzimšanas dienā sagādāja skolotājai pārsteigumu – slepus izrotāja klasi un paši izcepa torti. Balva par atbildīgu, profesionālu darbu audzināšanas jomā.

Noslēgumā pedagogus priecēja Daumanta Kalniņa un Kaspara Zemīša koncerts.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads