Izglītojamo skaits 2017. gada 1. septembrī

Skola1. septembrī Aizputes novadā turpina darbu 7 vispārizglītojošās skolas, 1 speciālā internātpamatskola, 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 2 profesionālas ievirzes izglītības iestādes un 1 ārpusskolas iestāde. Kopējais izglītojamo skaits obligātajā izglītības vecumā ir 1336. Aizputes novada dienas skolās mācās 850 skolēni, t.i. par 7 mazāk kā iepriekš. Dienas skolu skolēnu skaits kopš 2009. gada 1. septembra ir samazinājies par 299.  Par 23, salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu,  ir palielinājies piecus un sešus gadus veco bērnu skaits, kopā 171.

Jāatzīst, ka skolēnu kustība ir aktīva un jau šobrīd (pēc 1. septembra) ir jau mainījies vairāku skolu skolēnu skaits. 67 izglītojamie obligātajā izglītības vecumā izglītību apgūst ārpus valsts robežas. No deklarētājiem skolēniem Aizputes novadā citos novados mācās 320 skolēni, no kuriem profesionālajās izglītības iestādē – 237, vidusskolās – 74, pirmsskolas izglītības iestādēs - 9. Visvairāk -  Liepājas Valsts tehnikumā – 77;  no vidusskolām – Liepājas 1. Valsts ģimnāzijā – 9.

Aizputes Mūzikas skolā mācās 117 audzēkņi, Aizputes Mākslas skolā – 116.

Izglītojamo skaits 01.09.2017.

Aizputes vidusskola - 471
Aizputes novada Neklātienes vidusskola – 235
Aizputes pagasta pamatskola – 94
Apriķu pamatskola – 34
Dzērves pamatskola 74
Kalvenes pamatskola – 84
Māteru Jura Kazdangas pamatskola – 119
Lažas speciāla internātpamatskola – 80.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads