Ieklausīties vēl labāk! Darīt vēl labāk!

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem mūsdienīgā izglītībā ir attīstīt prasmi mācīties – skolēniem, skolotājiem un visai sabiedrībai. Tas nozīmē prasmi un motivāciju nepārtraukti attīstīties, nebaidīties no kļūdām, uzdrošināties un darīt vēl labāk. Skolotāji pirms jaunā mācību gada ir apmeklējuši kursus, konferences, iedvesmojušies un gatavi izmantot savu pieredzi, lai efektīvi strādātu katrā klasē, domājot par katru skolēnu un tieši viņam sasniedzamo mērķi. Šie ir jautājumi, kurus Aizputes novada pedagogi kopīgi pārrunāja, tiekoties tradicionālajā augusta sanāksmē.

Ar aktualitātēm 2017./2018.mācību gadam iepazīstināja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka; par aktualitātēm pirmsskolas un sākumskolas izglītības saturā un didaktikā ar pedagogiem runāja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagoģijas doktore Inta Bula – Biteniece. Ārsts , skolotājs un praktiķis Visvaldis Bebrišs iepazīstināja pedagogus ar savu trīsdesmit gadu radošā darba pieredzi un aicināja katram izveidot ieradumu atrast labo sevī un citos un neskopoties ar uzslavām katru dienu.

Pedagogus sveica domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis un Izglītības un sporta komitejas vadītājs Linards Tiļugs.

Aizputes novadā mācības uzsāks 850 vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu, no kuriem 1.klasē mācīsies 78.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads