Aizputes novada pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2017. gada 25. augustā plkst. 8:45 – 14:30

Kazdangas Saieta namā (Pils gatve 2, Kazdanga)

Aizputes novada pedagogu mācību gada ievadsanāksme

Darba kārtība

Plkst. 8:45 – 9:45

Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās

- Dabaszinību skolotāju MA – atb.E.Balode
- Vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb. I.Alsiņa
- Logopēdu MA – atb.A.Golubova
- Klašu audzinātāju MA – atb. A.Kirhnere
- Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere

Plkst. 10:00 – 11:45

Stratēģiskie uzstādījumi Aizputes novada izglītībā no 2017. – 2021. gadam

Linards Tiļugs
Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs

Aktualitātes 2017./2018. mācību gadam

Inita Juhņēviča
IKVD priekšniece
Elita Malovka
Izpilddirektore izglītības jomā

Plkst. 12:00 – 13:30

Kā novērst spriedzi?

Visvaldis Bebrišs
ārsts kineziologs

Plkst. 13:45 – 14:30

Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās

-Pirmsskolas skolotāju MA, Sākumskolas skolotāju MA,  Sporta skolotāju MA – atb.A.Grundmane,  I.Laumane, G.Stire – „Aktualitātes pirmsskolas un sākumskolas izglītības saturā un didaktikā (sportā)”- lektore Dr. paed. Inta Bula-Biteniece Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

- Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA – atb. V.Valdmane
- Matemātikas, informātikas skolotāju MA – atb. G.Elbere
- Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta
- Svešvalodu skolotāju MA – atb. N.Andriekus
- Mūzikas skolotāju MA – atb.M.Pētersone

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads